Cimara

Reklama

Działanie

O. Materiał do naprawy ceramicznych prac restauracyjnych, zawierający BCS, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy Arabesc Top. Naprawy można dokonać w gabinecie dentystycznym w czasie jednej wizyty. Materiał można również stosować przy częściowym odkryciu konstrukcji metalowej. Zestaw zawiera wszystkie potrzebne materiały, które pozwalają na uzyskanie trwałego, szczelnego i estetycznego połączenia pomiędzy porcelaną, metalem i uzupełniającym odłamany fragment kompozytem.

Wskazania

Z. Naprawa uzupełnień ceramicznych bezpośrednio w gabinecie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Reklama

Uwagi

Pharmindex