Coltoflax/Coltex

Reklama

Działanie

Masy wyciskowe (C-silikony). Oferują duża łatwość wykonania wycisku, precyzyjne dozowanie, możliwość regulacji czasu wiązania i czasu pracy poprzez zmianę proporcji składników, możliwość stosowania wszystkich technik wycisku, optymalną elastyczność materiału, dużą stabilność kształtu, świetne odwzorowanie szczegółów, biokompatybilność. Są obojętne dla błony śluzowej i skóry pacjenta oraz skóry lekarza. Mają przyjemny smak i zapach, zwiększający komfort pacjenta.
Masa Coltoflax jest gęsta, posiada dużą lepkość. W systemie Coltex występują masy o różnej lepkości - extrafine (najmniejsza lepkość), fine (mała lepkość), medium (średnia lepkość) oraz compact (duża lepkość).

Wskazania

Masa Coltoflax jest przeznaczona przede wszystkim do pierwszej warstwy, jako materiał "łyżkowy" w technice wycisku jednofazowego oraz do wykonywania wycisków do modeli protetycznych, ortodontycznych, rejestracji zgryzu itp. Masy Coltex extrafine i fine przeznaczone są do drugiej warstwy w technice dwuwarstwowej oraz do korekt przy technice wycisku jednofazowego. Masa Coltex medium najlepiej nadaje się do techniki wycisku jednofazowego, a Coltex Compact stanowi materiał do pierwszej warstwy lub na łyżkę przy technice jednowarstwowej. Może być również stosowana do wycisków funkcjonalnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Reklama

Uwagi

Pharmindex