Znajdź lek

Cyto-Protectin

Działanie

Lek o działaniu cytoprotekcyjnym. Trimetazydyna w warunkach niedotlenienia tkanek podtrzymuje procesy metaboliczne w komórkach, zapobiega obniżeniu stężenia ATP, reguluje czynność pompy sodowo-potasowej w błonie komórkowej, utrzymuje homeostazę komórek. Hamuje β-oksydację kwasów tłuszczowych poprzez zablokowanie długołańcuchowej tiolazy 3-ketoacylokoenzymu A, co powoduje nasilenie utleniania glukozy. Następuje optymalizacja procesów energetycznych komórek i utrzymanie prawidłowego ich metabolizmu podczas niedokrwienia. Po podaniu doustnym osiąga maksymalne stężenie we krwi po około 5 h. Z białkami osocza wiąże się w około 16%. Jest wydalana głównie z moczem w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi około 7 h, u chorych po 65 rż. wydłuża się do 12 h.

Wskazania

W terapii skojarzonej w objawowym leczeniu dorosłych pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których leczenie przeciwdławicowe pierwszego rzutu jest niewystarczające lub nie jest tolerowane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na trimetazydynę lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min). Choroba Parkinsona, objawy parkinsonizmu, drżenia, zespół niespokojnych nóg oraz inne powiązane zaburzenia ruchowe.

Środki ostrożności

Trimetazydyna może powodować lub nasilać objawy parkinsonizmu, co należy systematycznie sprawdzać, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Lek należy odstawić w przypadku wystąpienia zaburzeń ruchowych, takich jak objawy parkinsonizmu, zespół niespokojnych nóg, drżenia, niestabilny chód. Przypadki te występują rzadko i są zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, oraz w podeszłym wieku (powyżej 75 lat).

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania leku w ciąży i okresie karmienia piersią (brak wystarczających badań).

Działania niepożądane

Często: ból i zawroty głowy, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, wysypka, świąd, pokrzywka, astenia. Rzadko: palpitacje, skurcze dodatkowe, tachykardia, niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne (które może być związane ze złym samopoczuciem, zawrotami głowy lub upadkami, zwłaszcza u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe), zaczerwienienie twarzy. Ponadto: objawy parkinsonizmu (drżenie, bezruch, hipertonia), niestabilny chód, zespól niespokojnych nóg, inne powiązane zaburzenia ruchowe, zwykle przemijające po przerwaniu leczenia; zaburzenia snu (bezsenność, senność), zaparcia, ostra uogólniona osutka krostkowa, obrzęk naczynioruchowy, agranulocytoza, małopłytkowość, plamica małopłytkowa, zapalenie wątroby.

Dawkowanie

Dorośli. Doustnie, zazwyczaj 1 tabletka 35 mg 2 razy na dobę (rano i wieczorem). U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-60 ml/min), zalecana dawka wynosi 1 tabl. rano, podczas śniadania. U pacjentów w podeszłym wieku ekspozycja na lek może być zwiększona wskutek związanego z wiekiem pogorszenia czynności nerek – należy ostrożnie ustalać dawkę. Tabletki należy przyjmować podczas posiłków, połykać w całości, popijając wodą.

Uwagi

Po wprowadzeniu preparatu do obrotu obserwowano przypadki zawrotów głowy i senności, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex