Znajdź lek

Ednyt

Spis treści

Działanie

Enalapryl jest przekształcany w czynny metabolit - enalaprylat - inhibitor ACE (enzymu katalizującego przemianę angiotensyny I do wazopresyjnej angiotensyny II, jak również rozpad bradykininy działającej naczyniorozkurczowo). Zahamowanie aktywności ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu, co prowadzi do zwiększenia aktywności reninowej osocza oraz do zmniejszenia wydzielania aldosteronu. U pacjentów z nadciśnieniem lek powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w pozycji leżącej i stojącej, bez istotnego wpływu na częstość akcji serca. U pacjentów z niewydolnością serca powoduje zmniejszenie oporu obwodowego, wartości ciśnienia tętniczego, zwiększenie pojemności minutowej oraz zmniejszenie częstości akcji serca. Po podaniu doustnym enalapryl jest szybko wchłaniany i osiąga Cmax w czasie 1 h. Jest szybko i w znacznym stopniu hydrolizowany do enalaprylatu, który osiąga Cmax ok. 4 h po podaniu enalaprylu. Wydalanie następuje z moczem - w postaci enalaprylatu (40%) oraz enalaprylu (20%). T0,5 enalaprylatu wynosi ok. 11 h.

Wskazania

Nadciśnienie tętnicze. Objawowa niewydolność serca. Objawowa niewydolność serca u pacjentów z bezobjawową dysfunkcją lewej komory (frakcja wyrzutowa <35%).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na inny inhibitor ACE lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym leczeniem inhibitorami ACE. Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. II i III trymestr ciąży.