Eftiar

Reklama

Działanie

Sterylny i apyrogenny perfluorowęglowodór do użycia śródoperacyjnego.

Wskazania

Okresowe wygładzanie i manipulacja siatkówką podczas chirurgicznego leczenia odwarstwionej siatkówki, w szczególności: odwarstwienia siatkówki z otworem olbrzymim, odwarstwienia siatkówki z PVR, pourazowego odwarstwienia siatkówki, podwichnięcia soczewki, krwawień z siatkówki.

Działania niepożądane

Często obserwowane małe pecherzyki zalegającego eftiaru są dobrze tolerowane, jednak większe ilości zalegającego płynu mogą powodować uszkodzenia kliniczne. Bardzo rzadko dochodzi do przylegania siatkówki podczas przypadkowego zmieszania z olejem silikonowym.

Dawkowanie

Preparat wstrzykuje się igłą iniekcyjno-aspiracyjną powyżej dysku optycznego. Postępujące wstrzyknięcie rozwija płatek siatkówki i wypycha płyn podsiatkówkowy do przestrzeni obwodowych pozwalając mu wydostać się przez otwór siatkówki. W celu uniknięcia przepływu preparatu do przestrzeni podsiatkówkowych, końcówka igły zawiera pęcherzyk płynu, co zapobiega emulsyfikacji produktu. Iniekcję należy zakończyć wtedy, gdy preparat dotrze do tylnej krawędzi otworu. Po zakończeniu zabiegu należy usunąć preparat wspomagając się aspiracją.

Reklama

Uwagi

Preparat nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania w oku. Nie należy przepełniać komory tylnej oka oraz należy unikać przepływu preparatu pod siatkówkę.

Pharmindex