Email Preparator Blue

Reklama

Działanie

Żel przeznaczony do wytrawiania szkliwa i zębiny. Stosowany jest w połączeniu z mat. uszczelniającymi i mat. do bezpośredniego wypełniania ubytków, a także ze wszystkimi uzupełnieniami protetycznymi, wykonanymi z materiałów ceramicznych lub złożonych, zakładanych techniką adhezyjną.

Wskazania

Materiał stosowany w technice wytrawiania szkliwa lub w technice całkowitego wytrawiania twardych tkanek zęba podczas: wypełniania ubytków materiałami złożonymi; adhezyjnego cementowania wkładów (z mat. złożonych lub jednolicie ceramicznych), koron, licówek i adhezyjnych mostów; mocowania szyn; mocowania klamer; uszczelniania bruzd i szczelin.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość pacjenta na którykolwiek ze składników materiału, oraz w przypadku braku możliwości przestrzegania wymaganej techniki pracy.

Reklama

Uwagi

Temperatura przechowywania: 2-28st.C. Materiał zawiera kwas fosforowy, który jest żrący. Należy unikać kontaktu materiału z oczami, błoną śluzową i skórą (zaleca się okulary dla pacjenta i lekarza). W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i zgłosić do lekarza okulisty. W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast zmyć ją wodą z mydłem.

Pharmindex