Excite

Reklama

Działanie

Światłoutwardzalny materiał łączący ze szkliwem i zębiną. Dzięki zastosowaniu etanolu jako rozpuszczalnika materiał posiada dużą tolerancję na różne techniki pracy i stopień wilgotności zębiny. Excite zawiera hydrofilny monomer, będący pochodną kwasy fosfonowego. Dzięki temu jest odporny na hydrolizę. Ponadto zawiera wypełniacz o małej średnicy ziaren (12 nanometrów). Ułatwia on obserwację prawidłowego pokrycia zębiny materiałem łączącym. Mat. posiada bardzo dużą siłę łączenia ze szkliwem i zębiną.

Wskazania

Materiał łączący przy bezpośrednim wypełnianiu ubytków światłoutwardzalnymi materiałami złożonymi i kompomerowymi. Materiał łączący przy pośredniej odbudowie utraconych tkanek zeba materiałami złożonymi lub jednolicie ceramicznymi z jednoczesnym zastosowaniem światłoutwardzalnych cementów zawierających żywice.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość pacjenta na którykolwiek ze składników materiału Excite lub, gdy nie można przestrzegać wymaganej techniki pracy.

Reklama

Uwagi

Temperatura przechowywania: 2-28st.C. But. z materiałem Excite należy zamykać natychmiast po użyciu, gdyż kontakt ze światłem powoduje przedwczesną polimeryzację materiału.

Pharmindex