Znajdź lek

Źródło

Express™ Penta™ H

Działanie

Poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa o dużej gęstości, do stosowania z urządzeniem mieszającym Pentamix™, przeznaczona do stosowania jako pierwsza warstwa wycisku dwuwarstwowego. Pasta bazowa i katalizator mieszane są w stosunku objętościowym 5:1. Odkształcenie przy ściskaniu 2,9%, odprężenie elastyczne 99,7%, zmiana wymiarów liniowych (po 24h) -0,2%. Materiał stosuje się w technice jedno- i dwuczasowej, łącznie z masami Express o małej i średniej gęstości. Ze względu na wystarczająco długi czas pracy, szczególnie przydatna przy pobieraniu wycisków metodą jednoczasową.

Wskazania

Wyciski do koron, mostów, wkładów i nakładów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Uwagi

Warstwa inhibicji tlenowej na powierzchni materiałów kompozytowych (w przypadku wypełnień lub odbudowanych zrębów korony) może zakłócić proces wiązania silikonów - należy dokładnie usunąć warstwę inhibicji przed pobraniem wycisku. Zdejmowanie i ponowne zakładanie zużytej końcówki mieszającej może spowodować wymieszanie past i zaczopowanie otworów pojemnika. Nie stosować mas Express łącznie z masami silikonowymi o kondensacyjnym sposobie wiązania i masami polieterowymi. Nawet śladowe ilości tych mas mogą zakłócić proces wiązania mas poliwinylosiloksanowych. Jednorazowe rękawiczki lateksowe mogą zakłócić wiązanie A-silikonów - należy stosować rękawiczki winylowe. Unikać kontaktu wycisku z płynami zawierającymi rozpuszczalniki (mogą powodować pęcznienie wycisku i niedokładność odlanego modelu).

Pharmindex