Express™ Penta™ H Quick

Reklama

Działanie

Poliwinylosiloksanowa, szybkowiążąca masa wyciskowa o dużej gęstości, do stosowania z urządzeniem mieszającym Pentamix™, przeznaczona do stosowania jako pierwsza warstwa wycisku dwuwarstwowego. Pasta bazowa i katalizator mieszane są w stosunku objętościowym 5:1. Odkształcenie przy ściskaniu 2,7%, odprężenie elastyczne 99,5%, zmiana wymiarów liniowych (po 24h) -0,2%. Ze względu na krótki czas wiązania i łatwość przycinania wycisku, masa szczególnie przydatna w technice dwuczasowej. Materiał stosuje się łącznie z szybkowiążącą masą Express o małej gęstości (niebieska) i innymi masami poliwinylosiloksanowymi drugiej warstwy.

Wskazania

Wyciski do koron, mostów, wkładów i nakładów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Reklama

Uwagi

Warstwa inhibicji tlenowej na powierzchni materiałów kompozytowych (w przypadku wypełnień lub odbudowanych zrębów korony) może zakłócić proces wiązania silikonów - należy dokładnie usunąć warstwę inhibicji przed pobraniem wycisku. Zdejmowanie i ponowne zakładanie zużytej końcówki mieszającej może spowodować wymieszanie past i zaczopowanie otworów pojemnika. Nie stosować mas Express łącznie z masami silikonowymi o kondensacyjnym sposobie wiązania i masami polieterowymi. Nawet śladowe ilości tych mas mogą zakłócić proces wiązania mas poliwinylosiloksanowych. Jednorazowe rękawiczki lateksowe mogą zakłócić wiązanie A-silikonów - należy stosować rękawiczki winylowe. Unikać kontaktu wycisku z płynami zawierającymi rozpuszczalniki (mogą powodować pęcznienie wycisku i niedokładność odlanego modelu).

Pharmindex