Filomag B6

Spis treści

Filomag B<sub>6</sub> - Skład

1 tabl. zawiera 600 mg wodoroasparaginianu magnezu (co odpowiada 40 mg jonów Mg) i 5 mg chlorowodorku pirydoksyny (witaminy B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;). Lek zawiera sacharozę.

Filomag B<sub>6</sub> - Działanie

Preparat magnezu z dodatkiem witaminy B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;. Magnez jest aktywatorem wielu enzymów, uczestniczy w wytwarzaniu, magazynowaniu i transporcie związków bogatoenergetycznych. Bierze udział w syntezie białek i kwasów nukleinowych oraz w metabolizmie tłuszczów. Jest niezbędny m.in. do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, krążenia oraz mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. Pirydoksyna zwiększa o 20-40% wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego, ułatwia transport do wnętrza komórek i utrzymuje właściwe stężenie wewnątrzkomórkowe. Zmniejsza także wydalanie magnezu w moczu. Dobowe zapotrzebowanie na magnez u dorosłego człowieka wynosi 300-450 mg, a zalecane dobowe spożycie pirydoksyny wynosi od ok. 0,6 mg u dzieci do ok. 2 mg u młodzieży i dorosłych. Preparat wchłania się w przewodzie pokarmowym, a wydalany jest z moczem.

Reklama

Filomag B<sub>6</sub> - Wskazania

Stwierdzony niedobór magnezu i (lub) witaminy B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;. Objawy czynnościowego niedoboru magnezu.

Filomag B<sub>6</sub> - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Hipermagnezemia. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny &lt;30 ml/min). Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok). Bradykardia. Miastenia.

Filomag B<sub>6</sub> - Ostrzeżenia

Leku nie stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Filomag B<sub>6</sub> - Ciąża

Brak danych. Nie występowały zaburzenia podczas stosowania ilości zgodnych z zalecanym dziennym spożyciem (ok. 350 mg magnezu lub ok. 3 mg witaminy B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; dziennie). Jednak narażenie na duże dawki może wywołać u noworodka zespół zależności od pirydoksyny.

Filomag B<sub>6</sub> - Efekty uboczne

Niezbyt często: nudności i biegunki, które zwykle ustępują samoistnie. Rzadko: zaczerwienienie skóry, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, osłabienie mięśniowe. Bardzo rzadko: bezsenność.

Filomag B<sub>6</sub> - Interakcje

Leku nie należy stosować jednocześnie z fosforanami i związkami wapnia, gdyż zmniejszają wchłanianie magnezu. Sole magnezu zmniejszają wchłanianie tetracyklin - należy zachować co najmniej 3 h przerwy pomiędzy podaniem obu leków. Ponadto magnez zmniejsza wchłanianie związków żelaza, fluoru, fluorochinolonów oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny). Witamina B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; zmniejsza skuteczność preparatów lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.

Filomag B<sub>6</sub> - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - intensywne uzupełnianie stwierdzonego biochemicznie lub klinicznie niedoboru magnezu: 1-2 tabl. 2-3 razy na dobę, maksymalnie 6 tabl. na dobę; profilaktyka niedoboru magnezu i witaminy B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;: 1-2 tabl. 2 razy na dobę, maksymalnie 4 tabl. na dobę. Dzieci 4-12 lat - niedobory magnezu: 1-2 tabl. 2 razy na dobę, maksymalnie 4 tabl. na dobę. Uwaga: przyjmuje się, że całkowite dzienne zapotrzebowanie organizmu na magnez nie przekracza 5 mg/kg masy ciała.

Filomag B<sub>6</sub> - Uwagi

Przy długotrwałym stosowaniu należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex
<-- popup -->