Filomag B6

Reklama

Działanie

Preparat magnezu z dodatkiem witaminy B6. Magnez jest aktywatorem wielu enzymów, uczestniczy w wytwarzaniu, magazynowaniu i transporcie związków bogatoenergetycznych. Bierze udział w syntezie białek i kwasów nukleinowych oraz w metabolizmie tłuszczów. Jest niezbędny m.in. do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, krążenia oraz mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich. Pirydoksyna zwiększa o 20-40% wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego, ułatwia transport do wnętrza komórek i utrzymuje właściwe stężenie wewnątrzkomórkowe. Zmniejsza także wydalanie magnezu w moczu. Dobowe zapotrzebowanie na magnez u dorosłego człowieka wynosi 300-450 mg, a zalecane dobowe spożycie pirydoksyny wynosi od ok. 0,6 mg u dzieci do ok. 2 mg u młodzieży i dorosłych. Preparat wchłania się w przewodzie pokarmowym, a wydalany jest z moczem.

Wskazania

Stwierdzony niedobór magnezu i (lub) witaminy B6. Objawy czynnościowego niedoboru magnezu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Hipermagnezemia. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min). Zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok). Bradykardia. Miastenia.

Środki ostrożności

Leku nie stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Brak danych. Nie występowały zaburzenia podczas stosowania ilości zgodnych z zalecanym dziennym spożyciem (ok. 350 mg magnezu lub ok. 3 mg witaminy B6 dziennie). Jednak narażenie na duże dawki może wywołać u noworodka zespół zależności od pirydoksyny.

Działania niepożądane

Niezbyt często: nudności i biegunki, które zwykle ustępują samoistnie. Rzadko: zaczerwienienie skóry, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, osłabienie mięśniowe. Bardzo rzadko: bezsenność.

Interakcje

Leku nie należy stosować jednocześnie z fosforanami i związkami wapnia, gdyż zmniejszają wchłanianie magnezu. Sole magnezu zmniejszają wchłanianie tetracyklin - należy zachować co najmniej 3 h przerwy pomiędzy podaniem obu leków. Ponadto magnez zmniejsza wchłanianie związków żelaza, fluoru, fluorochinolonów oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny). Witamina B6 zmniejsza skuteczność preparatów lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - intensywne uzupełnianie stwierdzonego biochemicznie lub klinicznie niedoboru magnezu: 1-2 tabl. 2-3 razy na dobę, maksymalnie 6 tabl. na dobę; profilaktyka niedoboru magnezu i witaminy B6: 1-2 tabl. 2 razy na dobę, maksymalnie 4 tabl. na dobę. Dzieci 4-12 lat - niedobory magnezu: 1-2 tabl. 2 razy na dobę, maksymalnie 4 tabl. na dobę. Uwaga: przyjmuje się, że całkowite dzienne zapotrzebowanie organizmu na magnez nie przekracza 5 mg/kg masy ciała.

Reklama

Uwagi

Przy długotrwałym stosowaniu należy kontrolować stężenie magnezu w surowicy. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex