Znajdź lek

Źródło

Filtek™ P60

Działanie

Światłoutwardzalny, widoczny na zdjęciach rentgenowskich materiał kompozytowy o dużej gęstości. Charakterystyka materiału: duża twardość, zminimalizowany skurcz polimeryzacyjny, skrócony czas polimeryzacji (20 s). Twarda konsystencja ułatwia zakładanie materiału do ubytku.

Wskazania

Materiał jest przeznaczony do bezpośrednich wypełnień ubytków zębów bocznych, do odbudowy dużych ubytków koronowych, do szynowania, do wypełnień pośrednich (wkłady, nakłady).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na akrylany.

Uwagi

Szczególnie należy unikać kontaktu z nieutwardzoną żywicą (stosowanie rękawiczek i technik zapobiegających bezpośredniemu dotykaniu materiału).

Pharmindex