Gluformin

Spis treści

Gluformin - Skład

1 tabl. powl. zawiera 850 mg chlorowodorku metforminy.

Gluformin - Działanie

Doustny lek przeciwcukrzycowy z grupy pochodnych biguanidów. Zmniejsza stężenie glukozy we krwi zarówno na czczo, jak i po posiłku. Nie pobudza wydzielania insuliny i dlatego nie wywołuje hipoglikemii. Metformina działa na drodze trzech mechanizmów: zmniejsza wątrobowe wytwarzanie glukozy hamując glukoneogenezę i glikogenolizę, zwiększa wrażliwość na insulinę komórek w mięśniach, poprawiając obwodowy wychwyt glukozy i jej zużycie, opóźnia wchłanianie glukozy w jelitach. Metformina pobudza wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu. Zwiększa zdolność do transportu przez błonę komórkową wszystkich typów nośników glukozy. Ponadto wywiera korzystny wpływ na metabolizm lipidów - zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów. Po podaniu doustnym wchłanianie leku ulega wysyceniu i jest niecałkowite. Całkowita biodostępność wynosi 50-60%. Maksymalne stężenie leku we krwi występuje 2,5 h po podaniu. Pokarm zmniejsza i w niewielkim stopniu opóźnia wchłanianie leku. Wiązanie z białkami osocza jest nieznaczne. Metformina przenika do erytrocytów. T<sub>0,5</sub> w końcowej fazie eliminacji wynosi ok. 6,5 h. Wydalana jest w postaci niezmienionej w moczu. W przypadku zaburzonej czynności nerek klirens nerkowy metforminy zmniejsza się, okres półtrwania wydłuża się, powodując zwiększenie stężenia leku w osoczu.

Reklama

Gluformin - Wskazania

Cukrzyca typu 2 zwłaszcza u pacjentów otyłych, u których za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Lek może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, a także z insuliną u dorosłych oraz młodzieży i dzieci powyżej 10 lat. U dorosłych z cukrzycą typu 2 i nadwagą leczonych metforminą jako lekiem pierwszego rzutu, wykazano redukcję występowania powikłań cukrzycy.

Gluformin - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na metforminę lub pozostałe składniki preparatu. Cukrzycowa kwasica ketonowa, stan przedśpiączkowy w cukrzycy. Niewydolność nerek lub zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min). Ostre stany mogące potencjalnie wpływać na czynność nerek tj. odwodnienie, ciężkie zakażenia, wstrząs, donaczyniowe podawanie środka kontrastowego zawierającego jod. Ostre i przewlekłe choroby mogące powodować niedotlenienie narządów i tkanek tj. niewydolność serca lub niewydolność oddechowa, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego, wstrząs. Niewydolność wątroby, ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm. Karmienie piersią.

Gluformin - Ostrzeżenia

Kumulacja metforminy może prowadzić do wystąpienia kwasicy mleczanowej. Przed rozpoczęciem leczenia oraz regularnie w trakcie leczenia należy oznaczać stężenie kreatyniny w surowicy (co najmniej raz w roku u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, co najmniej 2-4 razy w roku, jeśli stężenie kreatyniny jest bliskie górnej granicy normy oraz u osób w podeszłym wieku). Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach, gdy czynność nerek może być zaburzona np. na początku stosowania leków hipotensyjnych, moczopędnych oraz NLPZ. Lek należy odstawić przed badaniem lub w momencie badania radiologicznego z zastosowaniem jodowanych środków kontrastujących podanych donaczyniowo, a jego podawanie można wznowić nie wcześniej niż po 48 h od badania i tylko wtedy, gdy czynność nerek jest prawidłowa. Metforminę należy odstawić 48 h przed planowanym zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym, podawanie leku można wznowić po 48 h od zabiegu. Sama metformina nie wywołuje hipoglikemii, ale należy zachować ostrożność przy stosowaniu jej z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną. Stosując preparat u dzieci i młodzieży należy zachować ostrożność (w kontrolowanych badaniach klinicznych nie stwierdzono wpływu na wzrastanie i dojrzewanie, ale brak badań długoterminowych), zaleca się obserwację podczas leczenia metforminą. Szczególną ostrożność należy zachować u dzieci w wieku 10 -12 lat.

Gluformin - Ciąża

W okresie planowanego zajścia w ciążę i w okresie ciąży nie należy stosować metforminy (lekiem z wyboru jest insulina). Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Gluformin - Efekty uboczne

Bardzo często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha i utrata apetytu). Często: zaburzenia smaku (metaliczny smak w ustach). Bardzo rzadko: zmniejszenie wchłaniania witaminy B<sub>12</sub> i zmniejszenie jej stężenia w surowicy podczas długotrwałego leczenia; kwasica mleczanowa; reakcje skórne (rumień, świąd skóry, pokrzywka). Pojedyncze doniesienia: nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub zapalenie wątroby ustępujące po odstawieniu leku. Aby zapobiec działaniom niepożądanym ze strony układu pokarmowego zaleca się przyjmowanie preparatu w 2-3 dawkach na dobę w czasie lub po posiłku. Powolne zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku.

Gluformin - Interakcje

Alkohol zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej, szczególnie w przypadku głodzenia, niedożywienia lub niewydolności wątroby; należy unikać spożywania alkoholu i leków zawierających alkohol. Donaczyniowe podawanie środków kontrastujących zawierających jod może prowadzić do niewydolności nerek, a w jej wyniku do kumulacji chlorowodorku metforminy zwiększającej ryzyko kwasicy mleczanowej. Glikokortykosteroidy (do stosowania ogólnego i miejscowego), leki pobudzające receptory β-2-adrenergiczne i leki moczopędne wykazują naturalną aktywność hiperglikemiczną, stąd przy jednoczesnym stosowaniu z metforminą należy dostosować jej dawkę i kontrolować stężenie glukozy we krwi. Inhibitory ACE mogą zmniejszać stężenie glukozy we krwi - w przypadku konieczności łącznego stosowania należy dostosować dawkę metforminy.

Gluformin - Dawkowanie

Doustnie. <u>Dorośli</u>. Monoterapia lub leczenie skojarzone z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi: zwykle dawka początkowa wynosi 850 mg 2-3 razy na dobę podczas lub po posiłku. Po 10-15 dniach należy ustalić ostateczną dawkę na podstawie stężenia glukozy we krwi. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g. W przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na chlorowodorek metforminy, należy odstawić poprzednio stosowany lek i zastosować chlorowodorek metforminy w zalecanych dawkach. Leczenie skojarzone z insuliną: dawka początkowa wynosi 850 mg 2-3 razy na dobę, natomiast dawkę insuliny ustala się na podstawie wyników badania stężenia glukozy we krwi. <u>Młodzież i dzieci powyżej 10 lat</u>. Monoterapia lub leczenie skojarzone z insuliną: zwykle dawka początkowa wynosi 500 mg lub 850 mg raz na dobę, podczas lub po posiłku. Po 10-15 dniach należy ustalić ostateczną dawkę na podstawie stężenia glukozy we krwi. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2 g w 2 lub 3 dawkach podzielonych. U pacjentów w podeszłym wieku dawkę leku określa się na podstawie oceny czynności nerek. Stopniowe zwiększanie dawki może poprawić tolerancję leku ze strony przewodu pokarmowego.

Gluformin - Uwagi

Podczas leczenia u wszystkich pacjentów należy stosować dietę z regularnym rozkładem spożywania węglowodanów w ciągu doby, a u pacjentów z nadwagą dodatkowo dietę niskokaloryczną. Należy regularnie wykonywać badania laboratoryjne kontroli cukrzycy i oceny czynności nerek, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. W czasie stosowania leku należy unikać spożywania alkoholu. Preparat stosowany w monoterapii nie powoduje hipoglikemii i tym samym nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex