Helio Progress

Reklama

Działanie

Mikrofilowy materiał złożony, przeznaczony do wykonywania wypełnień, polimeryzujący pod wpływem światła widzialnego, zawierającego pasmo o długości fali 400-500 nm (niebieskie światło lampy halogenowej).

Wskazania

Wypełnianie ubytków w zębach przednich (klasy III i IV), wypełnianie ubytków klasy V (przyszyjkowych ubytków pochodzenia próchnicowego, ubytków w obrębie korzeni, ubytków klinowych). Licowanie przebarwionych zębów przednich. Odbudowa złamanych zębów przednich. Korekty kształtu i/lub koloru zębów w celu poprawy wyglądu estetycznego. Naprawa licówek z materiałów złożonych i ceramicznych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Reklama

Uwagi

Strzykawki należy zamykać natychmiast po użyciu, gdyż materiał pod wpływem światła ulega przedwczesnej polimeryzacji.

Pharmindex