Znajdź lek

Źródło

Heliomolar

Działanie

Uniwersalny, mikrofilowy materiał złożony, przeznaczony do wykonywania wypełnień, polimeryzujący pod wpływem światła widzialnego, zawierającego pasmo o długości fali 400-500 nm (niebieskie światło lampy halogenowej). Widoczny w promieniach rentgenowskich. Charakteryzuje go: łatwość wypolerowania do lustrzanego połysku, bardzo mały skurcz i napięcie skurczowe podczas polimeryzacji, wyjątkowo mała ścieralność, duża trwałość kolorów. Materiał uwalnia jony fluoru.

Wskazania

Wypełnianie ubytków w zębach przednich klasy III i IV, wypełnianie ubytków klasy V (ubytki w okolicy przyszyjkowej, ubytki w obrębie korzeni zębów, ubytki klinowe), wypełnianie ubytków w zębach przedtrzonowych i trzonowych klasy I i II, licowanie przebarwionych zębów przednich, unieruchamianie zębów przednich, naprawa powierzchni licowanych uzupełnień protetycznych, laboratoryjne wykonywanie wkładów i nakładów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwości pacjenta na składniki materiału Heliomolar oraz w przypadku braku możliwości przestrzegania zalecanej techniki pracy.

Uwagi

Temperatura przechowywania: 2-28st.C.

Pharmindex