Znajdź lek

Hotlec

Spis treści

Środki ostrożności

Zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. W razie kontaktu z błonami śluzowymi zmyć maść ciepłą wodą. Nie stosować u osób skłonnych do uczuleń.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią.

Działania niepożądane

U osób skłonnych do uczuleń mogą wystąpić podrażnienia skóry, miejscowy ból, przekrwienie skóry i reakcje alergiczne. U pacjentów z nadwrażliwością – napad astmy i wstrząs. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy zaprzestać stosowania preparatu.