Znajdź lek

Źródło

Implanty siatkówkowe

Działanie

Sterylny materiał przeznaczony do stosowania pojedynczo lub łącznie, zapewniający przeprowadzenie procedury opasania twardówki, przy szerokim wyborze kształtów i rozmiarów.

Wskazania

Chirurgiczne leczenie odwarstwień siatkówki. Materiał umożliwia przesunięcie twardówki i naczyniówki zapewniając zbliżenie siatkówki do nabłonka barwnikowgo, w wyniku zabiegu miejscowego lub opasania gałki ocznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na polimery silikonu.

Działania niepożądane

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po implantacji jest bardzo niskie i nie wpływa na korzyści związane ze stosowaniem implantów.

Dawkowanie

Implant stosuje się zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.

Uwagi

Pharmindex