Znajdź lek

Infanrix™ - DTPa

Spis treści

Działanie

Skojarzona szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa (acelularna). Toksoidy błoniczy i tężcowy otrzymane są z kultur Corynebacterium diphtheriae i Clostridium tetani, zostały inaktywowane i oczyszczone. Acelularny składnik krztuścowy został przygotowany z kultur Bordetella pertussis. Po upływie miesiąca od zakończenia cyklu szczepienia pierwotnego w okresie pierwszych 6 miesięcy życia, u około 99% szczepionych niemowląt miano przeciwciał wynosiło ponad 0,1 j.m./ml zarówno w przypadku błonicy jak i tężca. W badaniach klinicznych odpowiedź na antygeny krztuśca wynosiła ponad 95%. Po zastosowaniu szczepienia przypominającego w 2 rż. u wszystkich dzieci miano przeciwciał wynosiło ponad 0,1 j.m./ml w przypadku błonicy i tężca, w tym przypadku odpowiedź na antygeny krztuśca wynosiła ponad 96%. Skuteczność ochronna szczepionki przeciwko krztuścowi wynosi w warunkach narażenia średnio 88,7%.

Wskazania

Czynne uodpornianie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi dzieci od 2 mż. (szczepienie podstawowe). Szczepionka wskazana również jako dawka przypominająca u dzieci w 6 rż., które wcześniej otrzymały 3 lub 4 dawki szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi acelularnej (DTPa) lub szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierającej całe komórki krztuśca (DTPw).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu lub wystąpienie objawów nadwrażliwości po wcześniejszym podaniu szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi acelularnej (DTPa), szczepionki przeciwko błonicy i tężcowi (DT) lub szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi pełnokomórkowej (DTPw). Stwierdzona encefalopatia o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca (u tych dzieci należy przerwać szczepienie przeciwko krztuścowi i kontynuować szczepienie szczepionkami przeciwko błonicy i tężcowi). Ostre infekcje lub inne choroby przebiegające z gorączką.  Łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki. Szczepionka nie powinna być stosowana u dzieci powyżej 7 rż. ponieważ w tym wieku zaleca się podawanie mniejszej dawki toksoidu błoniczego.