Injectio Solutionis Ringeri

Reklama

Działanie

Hipertoniczny roztwór elektrolitowy przeznaczony do wyrównywania niedoborów elektrolitowych i odwodnienia izo- oraz hipotonicznego. 100 ml zawiera 14,72 mmol sodu, 0,4 mmol potasu, 0,22 mmol wapnia, 15,56 mmol chlorków. Osmolarność wynosi 309 mosmol/l.

Wskazania

Biegunki przebiegające z odwodnieniem hipo- i izotonicznym, uzupełnianie utraty płynów przez przetoki żółciowe, jelitowe i okrężnicze. Nawadnianie pacjentów w okresie okołooperacyjnym. We wstrząsie - do wstępnego wypełnienia łożyska naczyniowego.

Przeciwwskazania

Niewydolność nerek. Przewodnienie. Zbyt wysokie stężenie jednego z jonów zawartych w preparacie. Niewydolność krążenia. Hiperosmia.

Działania niepożądane

Przewodnienie, niewydolność nerek, niewydolność krążenia.

Interakcje

Możliwe niezgodności farmaceutyczne z podawanymi jednocześnie lekami.

Dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity, oraz ilości traconego płynu, zawsze w oparciu o stężenie elektrolitów we krwi. Zazwyczaj 500-3000 ml/dobę, nie przekraczać szybkości wlewu 10 ml/min.

Reklama

Uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej (hematokryt, jonogram, diureza).

Pharmindex