Źródło

Ketac™ Fil Plus/Aplicap™

Reklama

Działanie

Szkło-jonomerowy materiał do wypełnień przeznaczony do mieszania ręcznego lub w kapsułkach.

Wskazania

Materiał jest przeznaczony do wypełnień ubytków klasy III i V; wypełnień ubytków klinowych; wypełnień niewielkich ubytków klasy I; wypełnień ubytków w zębach mlecznych; wypełnień ubytków przed osadzeniem pracy protetycznej; uszczelniania bruzd.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Działania niepożądane

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zalecanych zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Reklama

Uwagi

Nie zakładać cementu bezpośrednio na zębinę w pobliżu miazgi lub na obnażoną miazgę. W przypadku próchnicy głębokiej między cementem a zębiną należy umieścić materiał na bazie wodorotlenku wapnia, np. Alkaliner.

Pharmindex