Ketac™ Molar Aplicap

Reklama

Działanie

Szkło-jonomerowy materiał do wypełnień w kapsułkach. Chemiczne łączenie ze szkliwem i zębiną umożliwia oszczędne opracowanie ubytku i uzyskanie szczelności brzeżnej wypełnienia. Materiał może być stosowany bez podkładu, uwalnia jony fluoru i jest widoczny na zdjęciach rentgenowskich.

Wskazania

Materiał jest przeznaczony do podkładów pod jedno i wielopowierzchniowe wypełnienia kompozytowe; odbudowy zęba pod prace protetyczne; wypełnień ubytków w zębach mlecznych; wypełnień jednopowierzchniowych w obszarze nie narażonym na działanie sił okluzyjnych; wypełnień ubytków przyszyjkowych, gdy względy estetyczne mają drugorzędne znaczenie; długoczasowych wypełnień tymczasowych ubytków jedno i wielopowierzchniowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Działania niepożądane

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zalecanych zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Reklama

Uwagi

Nie zakładać cementu bezpośrednio na zębinę w pobliżu miazgi lub na obnażoną miazgę. W przypadku próchnicy głębokiej między cementem a zębiną należy umieścić preparat na bazie wodorotlenku wapnia, np. Alkaliner.

Pharmindex