Ketac™ N100

Reklama

Działanie

Ręcznie mieszany, światłoutwardzalny nano-jonomerowy materiał do wypełnień, dostępny w podajniku Clicker. Zastosowanie nanocząstek w wypełniaczu zapewnia wysoki połysk początkowy oraz gładką powierzchnię wypełnienia pozwalające na osiągnięcie wyjątkowych efektów estetycznych. Obecność nanocząstek wpływa także na podwyższenie odporności wypełnień na ścieranie. Materiał zachowuje równocześnie cechy szkło-jonomerów m.in. wysoki poziom wydzielanego fluoru.

Wskazania

Wypełnienia w zębach mlecznych, niewielkie wypełnienia w ubytkach klasy I, wypełnienia w ubytkach klasy III i V, wypełnienia przejściowe oraz podkład w metodzie "kanapki". Zastosowanie materiału zalecane jest także w technikach minimalnie inwazyjnych oraz przy odbudowie zębów pod uzupełnienia protetyczne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na akrylany. Materiał jest przeciwwskazany w przypadku bezpośredniego pokrycia miazgi.

Działania niepożądane

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zalecanych zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Reklama

Uwagi

Nie należy zakładać cementu bezpośrednio na zębinę w pobliżu miazgi lub na obnażoną miazgę. Obszary bliskie miazgi należy pokryć punktowo twardniejącym preparatem zawierającym wodorotlenek wapnia, np. Alkaliner lub szkło-jonomerem modyfikowanym żywicą, np. Vitrebond.

Pharmindex