Magsolvit B6

Spis treści

Magsolvit B<sub>6</sub> - Skład

5 ml syropu zawiera 48 mg jonów magnezowych (w postaci 623 mg glukonianu magnezu i 129 mg mleczanu magnezu) oraz 5 mg chlorowodorku pirydoksyny. Preparat zawiera sorbitol i czerwień koszenilową.

Magsolvit B<sub>6</sub> - Działanie

Preparat magnezu z dodatkiem witaminy B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;, zwiększającej biodostępność magnezu o około 40%. Magnez jest aktywatorem wielu enzymów, ponadto wpływa na pobudliwość nerwowo-mięśniową (w tym skurcz mięśnia sercowego) oraz wraz z wapniem bierze udział w tworzeniu struktury kości i procesie krzepnięcia krwi. Objawami niedoboru magnezu są nadpobudliwość, trudności z koncentracją i zasypianiem, zwiększona podatność na stres, zaburzenia czynności mięśni, w tym serca. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko niektórych chorób serca: zaburzeń rytmu, choroby wieńcowej i zawału, a także zwiększa ryzyko powstawania osteoporozy. Witamina B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego oraz jego stężenie we krwi, a także zmniejsza utratę magnezu z moczem. Ponadto bierze udział w przemianach aminokwasów (m.in. w syntezie neuroprzekaźników), syntezie hemoglobiny oraz zwiększa stężenie glukozy w mięśniach.

Reklama

Magsolvit B<sub>6</sub> - Wskazania

Zapobieganie i uzupełnianie niedoborów magnezu i witaminy B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;, zwłaszcza u dzieci.

Magsolvit B<sub>6</sub> - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Antybiotykoterapia. Biegunka. Hipermagnezemia. Hiperwitaminoza B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;. Ostra niewydolność nerek. Znaczne niedociśnienie tętnicze. Blok przedsionkowo-komorowy.

Magsolvit B<sub>6</sub> - Ostrzeżenia

Preparat podawany w dawce wyższej niż zalecana może działać przeczyszczająco. U osób z zaburzoną czynnością nerek należy brać pod uwagę konieczność zmniejszenia dawek (stosownie do wyników oznaczeń stężenia magnezu w surowicy krwi). Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna sorbitolu - 2,6 kcal/g. Lek może powodować reakcje alergiczne.

Magsolvit B<sub>6</sub> - Ciąża

Preparat może być stosowany w okresie ciąży i laktacji w zalecanych dawkach.

Magsolvit B<sub>6</sub> - Efekty uboczne

Bardzo rzadko: biegunka, luźne stolce, ból głowy, reakcje alergiczne.

Magsolvit B<sub>6</sub> - Interakcje

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych. Wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego zmniejszają związki wapnia i żelaza, fosforany, tetracykliny, pochodne fluorochinolonu oraz doustne leki przeciwzakrzepowe (głównie warfaryna). Stężenie witaminy B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; zmniejszają: hydralazyna, izoniazyd, cykloseryna, penicylina. Doustne środki antykoncepcyjne zwiększają zapotrzebowanie na pirydoksynę. Witamina B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; może zmniejszać stężenie fenytoiny we krwi, a stosowana przez pacjentów przyjmujących lewodopę bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy osłabia skuteczność lewodopy w leczeniu parkinsonizmu.

Magsolvit B<sub>6</sub> - Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku od 8 lat: 10 ml syropu na dobę w 2 dawkach. Dzieci w wieku 4-7 lat: 5 ml na dobę w 2 dawkach. Lek stosować po posiłku, nie przekraczać zaleconego dawkowania. Preparat&nbsp; nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat (niewystarczająca ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania).

Magsolvit B<sub>6</sub> - Uwagi

Pharmindex