Źródło

Messermedline - CRYOCO2

Reklama

Działanie

Bezbarwny, bezwonny gaz cięższy od powietrza. Dwutlenek węgla stosowany w krioterapii działa na organizm w dwojaki sposób: jako gaz o temp. -75st.C powoduje zwężenie naczyń krwionośnych w pierwszej fazie zabiegu, a następnie powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych w drugiej fazie zabiegu.

Wskazania

Do użytku podczas zabiegów krioterapii miejscowej i kriochirurgii. W zabiegach krioterapii w celu uzyskania następujących efektów terapeutycznych: uśmierzenie bólu poprzez wyzwalanie dużej dawki endorfin, zmniejszenie procesu zapalnego, obniżenie napięcia mięśniowego, zmniejszenie obrzęków; poprawę stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta poprzez zwiększenie zakresu ruchów w schładzanych stawach i w wyniku tego wzrost siły mięśniowej; przyspieszenie procesów gojenia i leczenia urazów oraz ograniczenie skutków szoku termicznego poprzez złagodzenie stanów pooparzeniowych.

Środki ostrożności

Długotrwała ekspozycja tkanek pacjenta na preparat może doprowadzić do poparzenia oraz uszkodzenia tkanki, dlatego zabieg krioterapii lub kriochirurgii powinien być przeprowadzany przez przeszkolony personel, a długość zabiegu powinna być dostosowania indywidualnie do pacjenta. Dwutlenek węgla ma tendencje do wypierania tlenu z pomieszczenia, dlatego zaleca się prowadzenie zabiegów krioterapii w dobrze wentylowanych i zaprojektowanych do tego celu pomieszczeniach.

Dawkowanie

Stosować jedynie przez przeszkolony personel.

Reklama

Uwagi

Butle przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w pozycji pionowej, butli nie wystawiać na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, szczególnie słońca. Podłączanie do urządzeń do krioterapii czy kriochirurgii powinno odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Stosowanie wyrobu medycznego powinno być poprzedzone zapoznaniem się z instrukcją używania i powinno odbywać się zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami.

Pharmindex