Miacalcic® Nasal

Reklama

Działanie

Kalcytonina hamuje czynność osteoklastów w warunkach zwiększonej resorpcji kości, takich jak osteoporoza. Lek znacznie zmniejsza tempo przemiany kostnej aż do poziomu prawidłowego. Wykazano również, że kalcytonina łososiowa działa przeciwbólowo. Preparat wywołuje klinicznie istotną odpowiedź biologiczną po podaniu pojedynczej dawki (zwiększenie wydalania wapnia, fosforu i sodu z moczem oraz zmniejszenie wydalania hydroksyproliny z moczem). Długotrwałe podawanie preparatu (do 5 lat) wpływa na znaczne zmniejszenie biochemicznych wskaźników przemiany kostnej, takich jak stężenie w surowicy C-telopeptydów (sCTX) oraz kostnych izoenzymów fosfatazy alkalicznej. Preparat powoduje statystycznie znamienne 1-2% zwiększenie gęstości masy kostnej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa po roku stosowania, utrzymujące się przez 5 lat. Gęstość masy kostnej stawu biodrowego jest zachowana. Preparat zmniejsza ryzyko powstawania nowych złamań kręgosłupa oraz zmniejsza częstość występowania wielokrotnych złamań kręgosłupa. Ponadto kalcytonina zmniejsza wydzielanie żołądkowe oraz zewnątrzwydzielniczą czynność trzustki. Biodostępność preparatu w porównaniu z podaniem parenteralnym wynosi 3-5%. Preparat szybko wchłania się przez błonę śluzową nosa, maksymalne stężenia w osoczu występują w ciągu pierwszej godziny po podaniu (średnio ok. 10 min). T0,5 w fazie eliminacji wynosi ok. 20 min.

Wskazania

Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Środki ostrożności

Doświadczenie w stosowaniu preparatu u dzieci jest ograniczone - nie zaleca się stosowania. U pacjentów leczonych długotrwale mogą pojawić się przeciwciała przeciw kalcytoninie, jednak jej skuteczność kliniczna zwykle nie jest zmniejszona; po przerwie w leczeniu odpowiedź kliniczna na preparat powraca.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: nieprzyjemne odczucia w obrębie nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, obrzęk błony śluzowej nosa, kichanie, nieżyt nosa, suchość błony śluzowej nosa, alergiczny nieżyt nosa, podrażnienie nosa, nieprzyjemny zapach z nosa, rumień błony śluzowej nosa, otarcie błony śluzowej nosa. Często: krwawienie z nosa, zapalenie zatok, nieżyt wrzodziejący, zapalenie gardła, ból i zawroty głowy, zaburzenia smaku, nudności, biegunka, ból brzucha, bóle stawów, nagłe zaczerwienienie twarzy, zmęczenie. Niezbyt często: kaszel, zaburzenia widzenia, wymioty, bóle mięśniowo-szkieletowe, nadciśnienie, objawy grypopodobne, obrzęk (twarzy, kończyn i uogólniony). Rzadko: wysypka uogólniona, świąd, reakcje nadwrażliwości. Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie kalcytoniny i litu może powodować zmniejszenie stężenia litu w osoczu, może być konieczne dostosowanie dawki litu.

Dawkowanie

Donosowo, 200 j.m. na dobę. Preparat należy podawać naprzemiennie do obu otworów nosowych. Leczenie powinno być długotrwałe. W trakcie stosowania preparatu zaleca się stosowanie preparatów wapnia i witaminy D.

Reklama

Uwagi

U pacjentów, u których podejrzewa się nadwrażliwość na kalcytoninę łososiową należy rozważyć celowość wykonania testów skórnych za pomocą rozcieńczonego jałowego roztworu z ampułek Miacalcic przed rozpoczęciem stosowania preparatu. Pacjenci, u których podczas leczenia preparatem wystąpią zaburzenia widzenia, zawroty głowy lub zmęczenie nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Pharmindex