Nowy sklep

już ON-LINE

Źródło

MultiCore

Działanie

Chemoutwardzalny materiał złożony. Celem skrócenia czasu polimeryzacji oraz dla zwiększenia gwarancji całkowitego związania materiału, można go równocześnie polimeryzować za pomocą światła widzialnego, zawierającego pasmo o dł. 400-500 nm. Mat. posiada znakomite właściwości mechaniczne, wynikające z bardzo dużej zawartości wypełniacza. Jest dobrze widoczny w promieniach rentgenowskich. Zawiera fluor. Dostępny w dwóch konsystencjach: półpłynnej (MultiCore Flow) i pasty (MultiCore HB). Umożliwia to zastosowanie odpowiedniej techniki odbudowy utraconej korony zęba, właściwej dla danej sytuacji klinicznej i preferencji stomatologa. Mat. dostępny w 3 kolorach. W kolorach A1/B1 oraz A2/A3 przeznaczony jest do odbudowy korony pod pełnoceramiczne uzupełnienie protetyczne. W kolorze niebieskim przeznaczony jest do odbudowy korony pod uzupełnienie protetyczne na konstrukcji metalowej.

Wskazania

Odbudowa kliniczna zęba żywego lub martwego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość pacjenta na którykolwiek ze składników materiału, oraz w przypadku braku możliwości przestrzegania zalecanej techniki nakładania materiału.

Uwagi

Temperatura przechowywania: 2-8st.C. Strzykawki należy zamykać natychmiast po użyciu.

Pharmindex