Natrium chloratum 0,9% inj.

Spis treści

Natrium chloratum 0,9% inj. - skład

100 ml roztworu zawiera 900 mg chlorku sodu.

Natrium chloratum 0,9% inj. - Działanie

Fizjologiczny roztwór chlorku sodu jest płynem zbliżonym pod wzlędem ciśnienia osmotycznego i zawartości sodu do osocza krwi i płynu pozakomórkowego. Chlor i sód są elektrolitami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a ich niedobór może być przyczyną wielu poważnych stanów, które wymagają szybkiego wyrównywania. Podany pozajelitowo powoduje krótkotrwałe zwiększenie objętość krwi krążącej i nieznaczne nasilenie diurezy. Może być używany jako rozpuszczalnik wielu leków, pod warunkiem ich zgodności farmakochemicznej. 100 ml zawiera 15,4 mmol sodu i 15,4 mmol chloru. Osmolarność wynosi 308 mosmol/l.

Natrium chloratum 0,9% inj. - wskazania

Odwodnienie izotoniczne, odwodnienie hipotoniczne, utrata jonów sodu i chloru przez organizm, uzupełnianie utraconych płynów po zabiegach operacyjnych, wymiotach, biegunce, wstrząs pourazowy, oparzenia. Jako jeden z płynów podawanych dożylnie w celu pokrycia zapotrzebowania dobowego na wodę i elektrolity, kiedy ich podaż drogą inną niż dożylna jest niemożliwa. Jako rozpuszczalnik podawanych leków, pod warunkiem ich zgodności farmakochemicznej.

Natrium chloratum 0,9% inj. - Przeciwwskazania

Hipernatremia, przewodnienie, hiperchloremia, kwasica. Noworodkom nie podawać jako płynu uzupełniającego niedobory wody (stosować wyłącznie do korekcji zaburzeń jonowych).

Natrium chloratum 0,9% inj. - efekty uboczne

Przewodnienie, hipernatremia, hiperchloremia. Podawany jako jedyny płyn może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej.

Natrium chloratum 0,9% inj. - dawkowanie

Dożylnie we wlewach, indywidualnie w zależności od stopnia i rodzaju odwodnienia oraz stężenia elektrolitów we krwi. Zazwyczaj 180 kropli/min - 1000 ml/dobę.

Natrium chloratum 0,9% inj. - uwagi

Podczas podawania preparatu należy kontrolować parametry gospodarki wodno-elektrolitowej.

Pharmindex