Natrium chloratum 0,9% inj.

Reklama

Działanie

Fizjologiczny roztwór chlorku sodu jest płynem zbliżonym pod wzlędem ciśnienia osmotycznego i zawartości sodu do osocza krwi i płynu pozakomórkowego. Chlor i sód są elektrolitami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a ich niedobór może być przyczyną wielu poważnych stanów, które wymagają szybkiego wyrównywania. Podany pozajelitowo powoduje krótkotrwałe zwiększenie objętość krwi krążącej i nieznaczne nasilenie diurezy. Może być używany jako rozpuszczalnik wielu leków, pod warunkiem ich zgodności farmakochemicznej. 100 ml zawiera 15,4 mmol sodu i 15,4 mmol chloru. Osmolarność wynosi 308 mosmol/l.

Wskazania

Odwodnienie izotoniczne, odwodnienie hipotoniczne, utrata jonów sodu i chloru przez organizm, uzupełnianie utraconych płynów po zabiegach operacyjnych, wymiotach, biegunce, wstrząs pourazowy, oparzenia. Jako jeden z płynów podawanych dożylnie w celu pokrycia zapotrzebowania dobowego na wodę i elektrolity, kiedy ich podaż drogą inną niż dożylna jest niemożliwa. Jako rozpuszczalnik podawanych leków, pod warunkiem ich zgodności farmakochemicznej.

Przeciwwskazania

Hipernatremia, przewodnienie, hiperchloremia, kwasica. Noworodkom nie podawać jako płynu uzupełniającego niedobory wody (stosować wyłącznie do korekcji zaburzeń jonowych).

Działania niepożądane

Przewodnienie, hipernatremia, hiperchloremia. Podawany jako jedyny płyn może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej.

Dawkowanie

Dożylnie we wlewach, indywidualnie w zależności od stopnia i rodzaju odwodnienia oraz stężenia elektrolitów we krwi. Zazwyczaj 180 kropli/min - 1000 ml/dobę.

Reklama

Uwagi

Podczas podawania preparatu należy kontrolować parametry gospodarki wodno-elektrolitowej.

Pharmindex