Nowy sklep

już ON-LINE

Neatin

Działanie

Agonista receptora H1 w obwodowych naczyniach krwionośnych. Mechanizm działania betahistyny w chorobie Menier'a nie jest wyjaśniony. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może wynikać z jej zdolności do zmiany przepływu krwi w uchu wewnętrznym lub z bezpośredniego wpływu na neurony jądra przedsionkowego. Betahistyna zwiększa przepuszczalność nabłonka płucnego, może u niektórych pacjentów powodować nieznaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego, w niewielkim stopniu wpływa na czynność gruczołów zewnątrzwydzielniczych. Po podaniu doustnym całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Cmax we krwi osiąga po ok. 1 h od podania. Wiązanie z białkami osocza wynosi <5%. Metabolizowana jest w wątrobie. 85-90% dawki wydalane jest z moczem.

Wskazania

Tabletki. Choroba Meniere'a z następującymi objawami: zawroty głowy (z nudnościami i wymiotami), postępująca utrata słuchu, szumy uszne. Roztwór doustny. U osób dorosłych w leczeniu zawrotów głowy związanych z czynnościowym uszkodzeniem narządu przedsionkowego występujących na tle zespołu innych objawów choroby Meniere`a.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na betahistynę lub pozostałe składniki preparatu. Guz chromochłonny nadnerczy. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy, dlatego może indukować uwalnianie amin katecholowych z guza, powodując ciężkie nadciśnienie tętnicze. Ostrożnie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową i wrzodem trawiennym również w wywiadzie (mogą wystąpić objawy dyspeptyczne – u tych pacjentów należy prowadzić dokładną obserwację podczas leczenia), pokrzywką, wypryskiem lub katarem alergicznym (betahistyna może nasilać objawy), znacznie obniżonym ciśnieniem krwi, jednocześnie stosowanymi lekami przeciwhistaminowymi. W razie przypadkowej inhalacji roztworu może wystąpić skurcz oskrzeli i obniżenie ciśnienia krwi. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Tabletki zawierają laktozę - nie należy ich stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: nudności i niestrawność, ból głowy. Obserwowano także: reakcje nadwrażliwości (np. anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i świąd), łagodne dolegliwości żołądkowe, np. wymioty, bóle żołądkowo-jelitowe, wzdęcia brzucha, gazy, zgaga, biegunka (dolegliwości te można zmniejszyć przez zażywanie leku podczas posiłków lub przez zmniejszenie dawki leku), kołatanie serca, senność, uczucie ucisku w głowie lub klatce piersiowej, uczucie gorąca.

Interakcje

Inhibitory MAO, w tym MAO-B (np. selegilina) hamują metabolizm betahistyny - należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania betahistyny i inhibitorów MAO (w tym MAO-B selektywnych). Może wystąpić interakcja z alkoholem etylowym oraz związkami zawierającymi pirymetaminę i dapson. Salbutamol może nasilać działanie betahistyny. Betahistyny nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciwhistaminowymi. Jeśli leczenie betahistyną ma być rozpoczęte po zakończeniu stosowania leków przeciwhistaminowych, należy wziąć pod uwagę, że większość tych leków wywiera działanie nasenne oraz że w przypadku nagłego ich odstawienia mogą wystąpić zaburzenia snu lub pobudzenie. W związku z tym leki przeciwhistaminowe należy odstawiać stopniowo, zmniejszając ich dawkę w ciągu około 6 dni.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 24-48 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Dawkę dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Poprawa może nastąpić po kilku dniach lub tygodniach leczenia. W każdym przypadku zaleca się kontynuowanie leczenia, ponieważ optymalne działanie terapeutyczne uzyskuje się po kilku miesiącach stosowania preparatu. Lek przyjmować podczas lub po posiłku. W przypadku roztworu zalecaną dawkę, odmierzoną za pomocą pompki dozującej, należy rozpuścić w co najmniej 100 ml wody. Tabletki 24 mg można podzielić na połowy.

Uwagi

Betahistyna jest wskazana w leczeniu choroby Meniere'a i zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego - obie choroby mogą negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie stwierdzono wpływu betahistyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ze względu na zawartość etanolu w roztworze, czas reakcji może być wydłużony.

Pharmindex