Novo-Helisen® Oral

Reklama

Działanie

Jest standaryzowanym wyciągiem różnych alergenów takich jak pyłki roślin, sierść i nabłonki zwierząt, pierze, zarodniki grzybów, roztocza kurzu i inne. Skład preparatu może być modyfikowany zgodnie ze stwierdzonym rodzajem uczulenia u danego chorego. Nazwy alergenów wchodzące w skład preparatu są podane szczegółowo na opakowaniu. Alergeny są rozpuszczone w 50% roztworze gliceryny. Lek służy do leczenia inicjującego (podstawowego), przy pomocy stężeń 1", 2", 3" i leczenia podtrzymującego przy pomocy stężenia 3".

Wskazania

Choroby alergiczne IgE-zależne, zwłaszcza pochodzenia wziewnego, jak pyłkowica, alergiczna astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt oskrzeli, zapalenie spojówek, nieżyty nosa, których przyczyną są nie dające się wyeliminować, powszechnie występujące alergeny.

Przeciwwskazania

Choroby infekcyjne przebiegające z gorączką, stany zapalne górnych dróg oddechowych, nieodwracalne wtórne zmiany w narządach, w których zachodzi reakcja alergiczna (rozedma, rozstrzenie oskrzeli i inne), stwardnienie rozsiane, choroby autoimmunologiczne, niedobory immunologiczne, jednoczesna immunosupresja, immunopatie, czynna gruźlica płuc, ciężkie zaburzenia psychiczne, ciąża, jednoczesne leczenie β-blokerami. Ostrożnie w okresie niewydolności krążeniowo-oddechowej. Nie powinno się stosować leku w okresie nasilonej alergii. Przy jednoczesnym szczepieniu przeciw chorobom bakteryjnym i wirusowym należy zachować pomiędzy ostatnim podaniem leku a dniem szczepienia przerwę co najmniej 1 tygodnia. Kontynuacja szczepienia może nastąpić 2 tygodnie po szczepieniu, przy użyciu połowy dawki uprzednio podawanej.

Działania niepożądane

Przy przedawkowaniu nieżyt nosa, nieżyt oskrzeli, dolegliwości żołądkowo jelitowe, bóle głowy. Leczenie może powodować senność (na co szczególną uwagę powinni zwracać kierowcy).

Interakcje

Leczenie preparatami przeciwalergicznymi, objawowymi (np. kortykosteroidami, lekami przeciwhistaminowymi, stabilizatorami komórek tucznych) może powodować zmianę tolerancji stosowanego leku. W związku z tym po odstawieniu w/w preparatów należy zmodyfikować dawkę leku. W trakcie odczulania, o ile to możliwe należy unikać kontaktu z alergenami przyczynowymi i alergenami reagującymi z nimi krzyżowo.

Dawkowanie

Dokładny schemat leczenia i dawkę określa alergolog. Najczęściej leczenie rozpoczyna się od 1 kropli najsłabszego stężenia ("1"). Dawkę tę codziennie zwiększa się o 1 kroplę. Po osiągnięciu dziennej dawki 28 kropli należy rozpocząć leczenie 2 kroplami o większym stężeniu ("2"). Następnie włącza się leczenie 2 kroplami stężenia "3" i ponownie codziennie zwiększa dawkę o 1 kroplę, aż do uzyskania dawki 28 kropli stężęnia "3". Czas leczenia zazwyczaj wynosi 2-3 lata; powinno ono być kontynuowane, jeżeli to możliwe, przez rok od ustąpienia objawów alergicznych.

Reklama

Uwagi

Pharmindex