Novo-Helisen® Oral

Spis treści

Novo-Helisen® Oral - skład

Fiolka 1 zawiera 10 TU/ml (jednostki terapeutyczne/ml); fiolka 2 zawiera 100 TU/ml; fiolka 3 zawiera 1000 TU/ml wyciągu różnych alergenów.

Novo-Helisen® Oral - Działanie

Jest standaryzowanym wyciągiem różnych alergenów takich jak pyłki roślin, sierść i nabłonki zwierząt, pierze, zarodniki grzybów, roztocza kurzu i inne. Skład preparatu może być modyfikowany zgodnie ze stwierdzonym rodzajem uczulenia u danego chorego. Nazwy alergenów wchodzące w skład preparatu są podane szczegółowo na opakowaniu. Alergeny są rozpuszczone w 50% roztworze gliceryny. Lek służy do leczenia inicjującego (podstawowego), przy pomocy stężeń 1", 2", 3" i leczenia podtrzymującego przy pomocy stężenia 3".

Reklama

Novo-Helisen® Oral - wskazania

Choroby alergiczne IgE-zależne, zwłaszcza pochodzenia wziewnego, jak pyłkowica, alergiczna astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt oskrzeli, zapalenie spojówek, nieżyty nosa, których przyczyną są nie dające się wyeliminować, powszechnie występujące alergeny.

Novo-Helisen® Oral - Przeciwwskazania

Choroby infekcyjne przebiegające z gorączką, stany zapalne górnych dróg oddechowych, nieodwracalne wtórne zmiany w narządach, w których zachodzi reakcja alergiczna (rozedma, rozstrzenie oskrzeli i inne), stwardnienie rozsiane, choroby autoimmunologiczne, niedobory immunologiczne, jednoczesna immunosupresja, immunopatie, czynna gruźlica płuc, ciężkie zaburzenia psychiczne, ciąża, jednoczesne leczenie β-blokerami. Ostrożnie w okresie niewydolności krążeniowo-oddechowej. Nie powinno się stosować leku w okresie nasilonej alergii. Przy jednoczesnym szczepieniu przeciw chorobom bakteryjnym i wirusowym należy zachować pomiędzy ostatnim podaniem leku a dniem szczepienia przerwę co najmniej 1 tygodnia. Kontynuacja szczepienia może nastąpić 2 tygodnie po szczepieniu, przy użyciu połowy dawki uprzednio podawanej.

Novo-Helisen® Oral - efekty uboczne

Przy przedawkowaniu nieżyt nosa, nieżyt oskrzeli, dolegliwości żołądkowo jelitowe, bóle głowy. Leczenie może powodować senność (na co szczególną uwagę powinni zwracać kierowcy).

Novo-Helisen® Oral - interakcje

Leczenie preparatami przeciwalergicznymi, objawowymi (np. kortykosteroidami, lekami przeciwhistaminowymi, stabilizatorami komórek tucznych) może powodować zmianę tolerancji stosowanego leku. W związku z tym po odstawieniu w/w preparatów należy zmodyfikować dawkę leku. W trakcie odczulania, o ile to możliwe należy unikać kontaktu z alergenami przyczynowymi i alergenami reagującymi z nimi krzyżowo.

Novo-Helisen® Oral - dawkowanie

Dokładny schemat leczenia i dawkę określa alergolog. Najczęściej leczenie rozpoczyna się od 1 kropli najsłabszego stężenia ("1"). Dawkę tę codziennie zwiększa się o 1 kroplę. Po osiągnięciu dziennej dawki 28 kropli należy rozpocząć leczenie 2 kroplami o większym stężeniu ("2"). Następnie włącza się leczenie 2 kroplami stężenia "3" i ponownie codziennie zwiększa dawkę o 1 kroplę, aż do uzyskania dawki 28 kropli stężęnia "3". Czas leczenia zazwyczaj wynosi 2-3 lata; powinno ono być kontynuowane, jeżeli to możliwe, przez rok od ustąpienia objawów alergicznych.

Novo-Helisen® Oral - uwagi

Pharmindex
<-- popup -->