Nowy sklep

już ON-LINE

Otrivin ipra MAX

Działanie

Cholorowodorek ksylometazoliny jest symaptykomimetykiem działającym na receptory α-adrenergiczne, czego skutkiem jest zwężenie naczyń krwionośnych. Działanie występuje po 5-10 min i utrzymuje się przez 6-8 h. Bromek ipratropiowy jest czwartorzędowym związkiem amoniowym o działaniu cholinolitycznym. Zastosowanie donosowe powoduje redukcję wycieku wydzieliny z nosa w wyniku konkurencyjnego hamowania receptorów cholinergicznych w nabłonku nosa. Działanie występuje zwykle w ciągu 15 min i utrzymuje się przeciętnie przez 6 h. Po podaniu jednorazowej dawki do każdego otworu nosowego stężenie w osoczu jest bardzo małe. Jednakże na podstawie dostępnych danych, należy spodziewać się, że bromek ipratropium i ksylometazolina (w większym stopniu) będą kumulowały się po zastosowaniu proponowanej dawki 3 razy na dobę.

Wskazania

Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa i wodnistej wydzieliny z nosa, związanych z przeziębieniem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stwierdzona nadwrażliwość na atropinę lub substancje podobne, np. hioscyjaminę i skopolaminę. U pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie opony twardej, np. przezklinowym usunięciu przysadki lub innych zabiegach prowadzonych drogą przeznosową. Jaskra. Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować u dzieci w wieku <18 lat ze względu na brak wystarczającej dokumentacji.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z: nadciśnieniem tętniczym, chorobami układu sercowo-naczyniowego, nadczynnością tarczycy, cukrzycą, rozrostem gruczołu krokowego i zwężeniem szyi pęcherza moczowego, guzem chromochłonnym. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów ze skłonnością do: jaskry z zamkniętym kątem przesączania, krwawienia z nosa (np. u osób w podeszłym wieku), niedrożności porażennej jelit, mukowiscydozy. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu natychmiastowego, takie jak pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, skurcz oskrzeli, obrzęk gardła, anafilaksja. Ostrożnie stosować u pacjentów z uczuleniem na substancje adrenomimetyczne, które może powodować objawy, takie jak: zaburzenia snu, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca lub podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Pacjentów należy poinformować, aby unikali rozpylania leku w pobliżu oczu (ryzyko przemijającego niewyraźnego widzenia, podrażnienia, bólu i zaczerwienienia oczu). Może również wystąpić zaostrzenie jaskry zamykającego się kąta. Należy poinstruować pacjenta o konieczności przemycia oczu zimną wodą, jeśli lek dostanie się do oczu, oraz o konieczności zasięgnięcia porady lekarza, jeśli wystąpi ból oczu lub niewyraźne widzenie.

Ciąża i laktacja

Preparatu nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Ogólnoustrojowe narażenie na bromek ipratropiowy i chlorowodorek ksylometazoliny jest małe, dlatego wpływ na niemowlę karmione piersią jest mało prawdopodobny. Należy rozważyć konieczność zastosowania preparatu u matki i korzyści z karmienia piersią w stosunku do potencjalnego ryzyka dla dziecka.

Działania niepożądane

Bardzo często: krwawienie z nosa, suchość błony śluzowej nosa. Często: ból głowy, zaburzenia smaku, uczucie dyskomfortu w nosie, przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość gardła, podrażnienie gardła, ból nosa; suchość błony śluzowej jamy ustnej. Niezbyt często: bezsenność, omamy węchowe, zawroty głowy, drżenia, podrażnienie oka, suchość oka, kołatanie serca, tachykardia, owrzodzenia nosa, kichanie, ból części ustnej gardła, kaszel, dysfonia, niestrawność, nudności; uczucie dyskomfortu, zmęczenie. Rzadko: wodnisty wyciek z nosa. Częstość nieznana: nadwrażliwość, zaburzenia akomodacji, zaostrzenie jaskry zamykającego się kąta, ból oka, fotopsja; wzrost ciśnienia  wewnątrzgałkowego, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła, migotanie przedsionków, uczucie dyskomfortu w obrębie zatok przynosowych, skurcz krtani, obrzęk gardła, zaburzenia połykania, świąd, wysypka, pokrzywka, zatrzymanie moczu, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, wzmożone pragnienie.

Interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania lub stosowania w ciągu ostatnich 2 tyg. leków sympatykomimetycznych ze względu na możliwość znacznego podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi. Leki sympatykomimetyczne uwalniają katecholaminę, co powoduje uwolnienie znacznych ilości noradrenaliny, która powoduje zwężenie naczyń krwionośnych i podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi. W ciężkich przypadkach podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi leczenie preparatem należy przerwać i rozpocząć leczenie nadciśnienia tętniczego. Jednoczesne stosowanie lub stosowanie w ciągu ostatnich 2 tyg. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i leków sympatykomimetycznych może nasilać sympatykomimetyczne działanie ksylometazoliny i dlatego nie jest zalecane. Jednoczesne stosowanie innych leków cholinolitycznych może nasilać działanie przeciwcholinergiczne. Powyższe interakcje badano w odniesieniu do każdej z substancji czynnych preparatu oddzielnie, nie w skojarzeniu. Nie przeprowadzono formalnych badań dotyczących interakcji z innymi substancjami.

Dawkowanie

Donosowo. Dorośli: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę. Odstęp pomiędzy dwiema dawkami powinien wynosić przynajmniej 6 h. Nie należy przekraczać 3 aplikacji na dobę do każdego otworu nosowego. Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 7 dni, ponieważ długotrwałe leczenie chlorowodorkiem ksylometazoliny może powodować obrzęk błony śluzowej nosa i nadmierne wydzielanie spowodowane zwiększoną wrażliwością komórek, tzw. "efekt z odbicia" (polekowe zapalenie błony śluzowej nosa). Gdy objawy choroby zmniejszą się, zaleca się przerwanie leczenia, nawet jeśli trwało ono krócej niż maksymalny czas trwania leczenia wynoszący 7 dni, w celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych. Szczególne grupy pacjentów. Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczającej dokumentacji. Istnieje tylko ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania u pacjentów w wieku powyżej 70 lat.

Uwagi

Podczas stosowania leku zgłaszano zaburzenia widzenia (w tym niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic), zawroty głowy i zmęczenie. Pacjentów należy poinformować, że w przypadku wystąpienia takich objawów nie powinni prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności, podczas których objawy te mogą spowodować zagrożenie dla nich lub dla innych osób.

Pharmindex