Periplasmal® 3,5% z glukozą

Reklama

Działanie

Preparat zawierający roztwór aminokwasów, podstawowe elektrolity oraz glukozę. 1000 ml dostarcza 5,5 g azotu, 340 kcal (1425 kJ). Osmolarność wynosi 765 mosmol/l.

Wskazania

Krótkotrwałe żywienie pozajelitowe drogą żył obwodowych w celu podaży białka i pokrycia podstawowego zapotrzebowania na węglowodany, elektrolity i płyny przy krótkotrwałym głodzeniu. Suplementarne żywienie pozajelitowe.

Przeciwwskazania

Zaburzenia metabolizmu aminokwasów, ostra niewydolność nerek, zaawansowana niewydolność wątroby, niewydolność krążenia, wstrząs, kwasica, stany przewodnienia, hiperkaliemia, cukrzyca, hiperglikemia. Ostrożnie podawać przy kwasicy mleczanowej. Roztworu nie należy podawać dzieciom do 2 rż., gdyż zawartość substancji odżywczych nie odpowiada wymaganiom pediatrycznym.

Działania niepożądane

Zbyt szybki wlew może spowodować wystąpienie objawów nietolerancji: nudności, dreszcze, wymioty, zaburzenia równowagi aminokwasowej. W przypadku obniżenia tolerancji glukozy może wystąpić hiperglikemia i glukozuria (należy zmniejszyć dawki podawanego roztworu lub podać insulinę).

Dawkowanie

We wlewie dożylnym, zwłaszcza do żył obwodowych: zgodnie z zapotrzebowaniem płynowym, bilansem azotowym, jonogramem, zazwyczaj do 40 ml/kg m.c./dobę z szybkością do 40 kropli/minutę (120 ml/h). Podawanie roztworu jako jedynego preparatu do odżywiania pozajelitowego nie powinno trwać dłużej niż 5 dni. Przy dłuższym okresie głodzenia, znacznym niedożywieniu lub przy mieszanym niedoborze energetycznym oraz białka, konieczne jest prowadzenie pełnego odżywiania pozajelitowego zamiast wlewów do żył obwodowych. Przy odżywianiu uzupełniającym czas podawania jest nieograniczony.

Reklama

Uwagi

Należy kontrolować bilans wodny, jonogram, stężenie glukozy i równowagę kwasowo-zasadową. Przy nadciśnieniu dawki należy dostosować do ciężkości nadciśnienia.

Pharmindex