Photac™ Fil Quick Aplicap

Reklama

Działanie

Światłoutwardzalny, szkło-jonomerowy materiał do wypełnień w kapsułkach. Łączy się chemicznie ze szkliwem i zębiną bez konieczności stosowania Conditionera. Umożliwia oszczędną preparację. Materiał może być stosowany bez podkładu, uwalnia jony fluoru i jest widoczny na zdjęciu rentgenowskim.

Wskazania

Materiał jest przeznaczony do podkładów; wypełnień ubytków klasy III i V; wypełnień niewielkich ubytków klasy I; wypełnień ubytków klinowych; wypełnień ubytków w zębach mlecznych; uszczelniania bruzd i zagłębień; czasowych wypełnień ubytków klasy I i II.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Działania niepożądane

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zalecanych zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Reklama

Uwagi

Nie zakładać cementu bezpośrednio na zębinę w pobliżu miazgi lub na obnażoną miazgę. W przypadku próchnicy głębokiej między cementem a zębiną należy umieścić materiał na bazie wodorotlenku wapnia, np. Alkaliner.

Pharmindex