Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny

Spis treści

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny - Skład

100 ml płynu zawiera 550 mg chlorku sodu, 680 mg octanu sodu, 45 mg chlorku potasu.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny - Działanie

Izotoniczny roztwór elektrolitowy zbliżony składem do soku jelitowego. 1000 ml zawiera 144 mmol sodu, 6 mmol potasu, 100 mmol chlorków i 50 mmol octanów. Osmolarność wynosi 300 mosmol/l.

Reklama

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny - Wskazania

Biegunki przebiegające z odwodnieniem izotonicznym, uzupełnianie utraty płynów przez przetoki żołądkowe, żółciowe, jelitowe i okrężnicze.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny - Przeciwskazania

Niewydolność krążenia. Niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem. Przewodnienie. Kwasica metaboliczna. Zbyt wysokie stężenie któregoś z jonów zawartych w preparacie.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny - Efekty uboczne

Przewodnienie. Zbyt szybkie podanie może powodować obrzęki obwodowe, obrzęk płuc, niewydolność krążenia, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny - Interakcje

Możliwe niezgodności farmakologiczne z podawanymi jednocześnie lekami.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny - Dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity oraz ilości traconego płynu, zawsze w oparciu o pomiary poziomu elektrolitów osocza. Nie przekraczać szybkości wlewu 10 ml/min. U niemowląt zalecane podawanie jednoczesne z 5% roztworem glukozy w stosunku 1:1.

Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny - Uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej (hematokryt, jonogram, diureza).

Pharmindex
<-- popup -->