Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny

Reklama

Działanie

Izotoniczny roztwór elektrolitowy zbliżony składem do soku jelitowego. 1000 ml zawiera 144 mmol sodu, 6 mmol potasu, 100 mmol chlorków i 50 mmol octanów. Osmolarność wynosi 300 mosmol/l.

Wskazania

Biegunki przebiegające z odwodnieniem izotonicznym, uzupełnianie utraty płynów przez przetoki żołądkowe, żółciowe, jelitowe i okrężnicze.

Przeciwwskazania

Niewydolność krążenia. Niewydolność nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem. Przewodnienie. Kwasica metaboliczna. Zbyt wysokie stężenie któregoś z jonów zawartych w preparacie.

Działania niepożądane

Przewodnienie. Zbyt szybkie podanie może powodować obrzęki obwodowe, obrzęk płuc, niewydolność krążenia, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia.

Interakcje

Możliwe niezgodności farmakologiczne z podawanymi jednocześnie lekami.

Dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity oraz ilości traconego płynu, zawsze w oparciu o pomiary poziomu elektrolitów osocza. Nie przekraczać szybkości wlewu 10 ml/min. U niemowląt zalecane podawanie jednoczesne z 5% roztworem glukozy w stosunku 1:1.

Reklama

Uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej (hematokryt, jonogram, diureza).

Pharmindex