Płyn żołądkowy zapobiegawczy izotoniczny

Reklama

Działanie

Izotoniczny roztwór elektrolitowy o zwiększonej w stosunku do osocza zawartości jonów chloru i potasu. Skład elektrolitów jest zbliżony do składu soku żołądkowego. Zapobiega powstawaniu zasadowicy metabolicznej, hipochloremii i hipokaliemii wywołanych utratą soku żołądkowego. Jego skład pozwala na uzupełnianie strat bieżących potasu, ale stężenie jest zbyt małe do uzupełnienia już istniejących niedoborów. 100 ml dostarcza 6,3 mmol sodu, 1,7 mmol potasu, 15 mmol chloru, 7 mmol jonów amonowych. Osmolarność wynosi 300 mosmol/l.

Wskazania

Zaburzenia równowagi elektrolitowej (zwłaszcza hipochloremia i zasadowica metaboliczna) wywołane długotrwałymi wymiotami lub przetokami żołądkowymi, odsysaniem i drenażem treści żołądkowej.

Przeciwwskazania

Przewodnienie. Niewydolność nerek. Kwasica metaboliczna. Upośledzenie czynności wątroby.

Działania niepożądane

Przewodnienie. Zbyt szybkie podanie może powodować obrzęki obwodowe, obrzęk płuc, niewydolność krążenia, szczególnie u osób w podeszłym wieku i chorych z zaburzeniami czynności układu krążenia.

Interakcje

Możliwe niezgodności farmaceutyczne z podawanymi jednocześnie płynami.

Dawkowanie

Dożylnie: zależnie od stanu chorego, zapotrzebowania na płyny, elektrolity oraz ilości traconego płynu, zawsze w oparciu o stężenie elektrolitów we krwi. Zazwyczaj 500-2000 ml/dobę, nie przekraczać szybkości wlewu 10 ml/min.

Reklama

Uwagi

Podczas podawania płynu zaleca się kontrolowanie parametrów gospodarki wodno-elektrolitowej (hematokryt, jonogram, diureza).

Pharmindex