Nowy sklep

już ON-LINE

Źródło

Pojemnik z 4% roztworem cytrynianu sodowego w 0,9% roztworze chlorku sodowego

Działanie

Antykoagulacyjny preparat do konserwacji i preparatyki krwi. Zawarte w preparacie cytryniany wiążą wolne jony wapnia, dzięki czemu zapobiegają krzepnięciu krwi.

Wskazania

Antykoagulant podczas zabiegów automatycznej plazmaferezy.

Dawkowanie

Używać łącznie z zestawem jednorazowego użytku do automatycznej plazmaferezy.

Uwagi

Pharmindex