Znajdź lek

Źródło

Polofil Supra

Działanie

O. Światłoutwardzalny kompozyt na bazie systemu wypełniaczy Sintraglas. System składa się z 76,5% (w ujęciu wagowym) nieorganicznych wypełniaczy (mikrowypełniacze wielkości 0,05 µm i mało cząsteczkowe wypełniacze wielkości 0,5-2 µm) co sprawia, że jest wyjątkowo estetyczny i odporny na obciążenia. Na bazie systemu wypełniaczy Sintraglas stworzono uniwersalny kompozyt charakteryzujący się doskonałymi właściwościami chemicznymi i fizycznymi. Jest doskonałym rozwiązaniem dla estetycznych wypełnień w zębach przednich i bocznych oraz jako wypełnienia typu Inlay.

Wskazania

Z. Wypełnienia ubytków klasy I, II, V w zębach trzonowych; rekonstrukcje złamanych zębów przednich; poprawa estetyki kształtu i koloru; mocowania rozchwianych zębów przednich; poszerzane uszczelnianie bruzd na powierzchniach zębów trzonowych i przedtrzonowych; wypełnienia typu Inlay; wypełnienia ubytków klasy III, IV i V w zębach przednich.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Uwagi

Pharmindex