Nowy sklep

już ON-LINE

Źródło

Registrado X-tra

Działanie

O. Addycyjnie wiążący materiał na bazie A-silikonu do rejestracji warunków zgryzowych, odznaczający się bardzo wysokim stopniem twardości końcowej i bardzo krótkim czasem wiązania. Matriał jest stabilny i stały, nie ścieka z zębów i umożliwia nakładanie nawet grubszych pokładów. Specjalna, sterowana temperaturą formuła twardnienia pozwala na aplikowanie bez pośpiechu i bardzo krótki czas pozostawania w jamie ustnej (40 sekund). Po upływie wymaganego czasu rejestr zgryzu można wyjąć bez odłamków lub zdeformowania. Registrado X-tra można po utwardzeniu łatwo i dokładnie obrobić skalpelem lub frezem, przy czym pozostaje on w wymiarach stały.

Wskazania

Z. Rejestracja zgryzu na powierzchniach okluzalnych; fiksacja przy rejestracjach za pomocą łuku twarzowego; rejestracja przy użyciu sztyftów podpierających.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Uwagi

Pharmindex