RelyX™ Temp E

Spis treści

RelyX™ Temp E - Skład

<B>RelyX Temp E:</B> 1 pasta podstawowa (25 g); 1 aktywator (18 g); 1 bloczek do mieszania

RelyX™ Temp E - Działanie

Cement tymczasowy, wiąże szybko, nie wytwarza ciepła. Można go łatwo usunąć z powierzchni zęba. Dodanie wazeliny zmniejsza ostateczną twardość materiału, co ułatwia usunięcie uzupełnienia protetycznego.

Reklama

RelyX™ Temp E - Wskazania

Czasowe cementowanie uzupełnień tymczasowych. Czasowe cementowanie koron, mostów, wkładów i nakładów.

RelyX™ Temp E - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

RelyX™ Temp E - Efekty uboczne

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

RelyX™ Temp E - Dawkowanie

Materiał przygotowywać w temp. pokojowej 23st.C i 50% wilgotności względnej powietrza. Jednakowej długości paski pasty podstawowej i katalizatora dokładnie zmieszać w ciągu 30 sek. do uzyskania jednorodnej masy. Aby ułatwić usuwanie prac stałych, można zmniejszyć ostateczną twardość cementu dodając wazelinę. W przypadku pobrania 1 cm pasty bazowej (125 mg) i katalizatora (80 mg), do materiału można dodać maks. 42 mg wazeliny (ilość odpowiadająca wielkości ziarna grochu). Przed przystąpieniem do cementowania oczyścić powierzchnie ubytku strumieniem wody i osuszyć. Resztki wody i alkoholu pozostawione w ubytku skracają czas pracy. Pokryć cienką warstwą cementu wew. powierzchnię pracy i lekko dociskając umocować uzupełnienie protetyczne. Czasy: mieszanie 30 sek, czas pracy od pocz. mieszania 2 min. 30 sek., wiązanie po osadzeniu w jamie ustnej 1 min. 30 sek. Wyższe temp. i wilgotność skracają czas pracy. Nadmiary usunąć odpowiednim narzędziem po związaniu.

RelyX™ Temp E - Uwagi

W przypadku głębokich ubytków zastosować rutynową dla tymczasowego cementowania ochronę miazgi. Należy dokładnie usunąć pozostałości cementu przed ostatecznym osadzeniem prac protetycznych. Pozostałości eugenolu mogą zaburzać proces wiązania materiałów kompozytowych do wypełnień i do osadzania prac protetycznych.

Pharmindex
<-- popup -->