Nowy sklep

już ON-LINE

Źródło

RelyX™ U100

Działanie

Ręcznie mieszany samoadhezyjny cement do osadzania prac protetycznych, dostępny w podajniku typu Clicker. Estetyczny i łatwy w użyciu materiał stosowany jednoetapowo, bez potrzeby wytrawiania, użycia primera i materiału łączącego. Siła łączenia z tkankami jest porównywalna z najlepszymi, tradycyjnymi cementami na bazie żywic. Jest odporny na wilgoć. Ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej jest minimalne, ponieważ nie przygotowuje się wstępnie tkanek zęba i nie stosuje kwasów o małych cząstkach, np. kwasu ortofosforowego.

Wskazania

Osadzanie prac protetycznych (w przypadku licówek zalecane jest zastosowanie RelyX™ Veneer).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na akrylany.

Działania niepożądane

U osób wrażliwych może wystąpić skórna reakcja alergiczna. W pojedynczych przypadkach (szczególnie w momencie nie przestrzegania zasad postępowania) może wystąpić podrażnienie miazgi.

Uwagi

Reakcja wiązania RelyX U100 może ulec przyspieszeniu pod wpływem światła dziennego lub sztucznego oświetlenia - materiał należy dozować bezpośrednio przed wymieszaniem i nakładać bezpośrednio po wymieszaniu. Należy także unikać intensywnego światła w polu zabiegowym. Wszelkie odchylenia od właściwych proporcji (1:1) mogą spowodować pogorszenie właściwości materiału.

Pharmindex