Nowy sklep

już ON-LINE

Źródło

Siloflex Plus

Działanie

Siloflex Plus Catalyst - katalizator służący do przygotowania silikonowej masy wyciskowej.
Siloflex Plus Light - masa silikonowa o niskiej lepkości i kondensacyjnym sposobie wiązania- light. Wysoka tolerancja na ilość katalizatora (± 40%), wysoka hydrofilność, tiksotropowość, oraz doskonałe odwzorowanie szczegółów pola protetycznego.
Siloflex Plus Putty - silikonowa masa wyciskowa o wysokiej gęstości i kondensacyjnym sposobie wiązania - Putty. Wysoka tolerancja na ilość katalizatora (± 40%), doskonałe odwzorowanie detali pola protetycznego, doskonała plastyczność i wygodna aplikacja, wysoka zdolność powrotu do kształtu pierwotnego po odkształceniu.

Wskazania

Siloflex Plus Catalyst - katalizator do mas wyciskowych silikonowych typu C Siloflex® Plus Putty i Siloflex® Plus Light.
Siloflex Plus Light - jako druga warstwa w wyciskach dwuwarstwowych dwuczasowych i jednoczasowych (putty-wash), do wycisków czynnościowych na łyżkach indywidualnych, oraz do mikrowycisków kontrolnych.
Siloflex Plus Putty - jako pierwsza warstwa w wyciskach dwuwarstwowych dwuczasowych (putty-wash) lub w technikach jednoczasowych, jako masa aplikowana na brzegi łyżki przy wyciskach czynnościowych, uniwersalna masa dla laboratoriów techniki dentystycznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Uwagi

Katalizator może w wyjątkowych sytuacjach powodować podrażnienie śluzówki - nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu katalizatora z naskórkiem oraz śluzówką.
Tubę zawierająca katalizator należy bezpośrednio po użyciu zakręcić: wilgoć z powietrza może powodować przedłużenie czasu wiązania i twardnienie materiału w szyjce tubki.

Pharmindex