Slow-Mag B6

Spis treści

Slow-Mag B<sub>6</sub> - Skład

1 tabl. dojelitowa zawiera: 64 mg jonów magnezu w postaci magnezu chlorku sześciowodnego oraz 5 mg witaminy B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; w postaci chlorowodorku pirydoksyny.

Slow-Mag B<sub>6</sub> - Działanie

Magnez jest jednym z podstawowych kationów śródkomórkowych występującym głównie w tkankach, do 5% magnezu znajduje się w płynie pozakomórkowym. Katalizuje około 300 reakcji metabolicznych, m.in. aktywację enzymów glikolitycznych, proteolitycznych, syntezę kwasów nukleinowych, transport i magazynowanie związków wysokoenergetycznych, stabilizuje błony komórkowe oraz uczestniczy w mechanizmie skurczu miocytów. Jest niezbędny w działaniu szeregu enzymów uczestniczących w metabolizmie lipidów, jak syntetaza acetylo-CoA, acylotransferaza acetylo-CoA, kinazy -diglicerydowa, mewalonianowa i fosfomewalonianowa, fosfataza fosfatydynowa oraz acylotransferaza lecytynocholesterolowa (LCAT). Uczestniczy w gospodarce jonowej i w przemianie fosforanowo-wapniowej, a także w procesach obronnych organizmu, pobudza fagocytozę oraz tworzenie przeciwciał i dopełniacza. Witamina B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; jest koenzymem wielu przemian enzymatycznych w organizmie człowieka, między innymi transaminacji i dekarboksylacji aminokwasów. Istnieją ścisłe powiązania pomiędzy witaminą B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; i magnezem oraz aminokwasami, które pozwalają na tworzenie związków złożonych i czynny ich transport w organizmie. Magnez i witamina B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; są niezbędne w procesie syntezy enzymatycznej białek, oddziałują w wielu procesach fizjologicznych, co w efekcie wywołuje działanie stabilizujące układ nerwowy, uspakajające, usuwające zmęczenie mięśni, chroniące układ sercowo-naczyniowy i wątrobę. Odgrywają także ważną rolę w procesach odpornościowych i krwiotwórczych. Działają antystresowo dzięki magnezowi, który przywraca właściwe stosunki jonowe w komórkach ośrodkowego układu nerwowego, a także przez witaminę B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;, która powoduje wzrost produkcji anksjolityku ustrojowego-kwasu aminomasłowego (GABA). Tabletki są powlekane otoczką nierozpuszczalną w soku żołądkowym, natomiast rozpuszczalną w soku jelitowym, co chroni błonę śluzową żołądka przed drażniącym działaniem chlorku magnezu. Po podaniu doustnym w jelicie cienkim wchłania się 30-50% związków magnezu. Pierwsze zauważalne ilości magnezu podanego doustnie pojawiają się we krwi po ok.1,5 h. Równomierne wchłanianie występuje po 2&ndash;3 h, maksimum osiągane jest po 4 h i trwa do 6 h. Magnez jest wydalany głównie przez nerki. Z ultraprzesączu wchłaniany jest zwrotnie w 90-99%, przy niedoborach stopień wchłaniania zwrotnego jest największy. Pirydoksyna jest łatwo wchłaniana po podaniu doustnym i przekształcana do czynnego fosforanu pirydoksalu. Jest magazynowana w wątrobie i tam ulega przemianie do kwasu 4-pirydoksalowego, który jest wydalany z moczem.

Reklama

Slow-Mag B<sub>6</sub> - Wskazania

Niedobory magnezu i witaminy B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;, którym mogą towarzyszyć:&nbsp;bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy, stany znużenia, wzmożona drażliwość, zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu, zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone zmiany miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza. Do zwiększonej utraty magnezu dochodzi także w trakcie przyjmowania leków moczopędnych.

Slow-Mag B<sub>6</sub> - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia). Znaczne niedociśnienie tętnicze. Zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego. Niewydolność nerek. &lt;i&gt;Myasthenia gravis&lt;/i&gt;. Nie stosować równocześnie z lewodopą.

Slow-Mag B<sub>6</sub> - Ostrzeżenia

Związki magnezu działają przeczyszczająco. Przewlekła biegunka związana z długotrwałym stosowaniem preparatów zawierających magnez może prowadzić&nbsp; do zaburzeń równowagi elektrolitowej. Podawanie preparatu pacjentom z niewydolnością nerek może spowodować hipermagnezemię i zatrucie magnezem. Stosowanie z innymi lekami zawierającymi magnez oraz witaminę B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; może prowadzić do nadmiaru magnezu i witaminy B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; w organizmie.

Slow-Mag B<sub>6</sub> - Ciąża

W zalecanych dawkach preparat może być stosowany w okresie ciąży i laktacji jedynie na zlecenie lekarza. Hipermagnezemia u ciężarnych kobiet może wpływać na zaburzenie homeostazy wapnia u płodu i noworodka.

Slow-Mag B<sub>6</sub> - Efekty uboczne

Możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, między innymi działania przeczyszczającego.

Slow-Mag B<sub>6</sub> - Interakcje

Wchłanianie magnezu z tabl. dojelitowych ograniczają: kwasy organiczne, fityna, kwas szczawiowy, kwas galusowy (tanina), kwasy tłuszczowe, oraz fosforany. Wchłanianie magnezu zmniejszają także związki wapnia stosowane w dużych dawkach. Związki magnezu podawane doustnie zmniejszają wchłanianie tetracyklin, fluorochinolonów, związków żelaza i fluoru oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny. Leki moczopędne, antybiotyki aminoglikozydowe, cysplatyna, mitramycyna, amfoterycyna B i mineralokortykosteroidy zwiększają wydalanie magnezu w moczu. Równoczesne stosowanie magnezu i amiodaronu może wywołać zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego. Równoczesne stosowanie magnezu i dihydralazyny może wywołać znaczne niedociśnienie krwi.

Slow-Mag B<sub>6</sub> - Dawkowanie

Doustnie. &lt;u&gt;Dorośli.&lt;/u&gt; &lt;b&gt;W profilaktyce:&lt;/b&gt; 1tabl. rano&nbsp; i 1 tabl. wieczorem. &lt;b&gt;W niedoborze magnezu i witaminy B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;:&lt;/b&gt; 5 tabl. na dobę (2 tabl. rano i 3tabl. wieczorem) przez 3 tyg., następnie 3 tabl. wieczorem. &lt;u&gt;Dzieci&nbsp;&gt; 12 lat.&lt;/u&gt; &lt;b&gt;W terapii krótkotrwałej:&lt;/b&gt; maks. do 3 tabl. na dobę w dawkach podzielonych. Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.

Slow-Mag B<sub>6</sub> - Uwagi

Preparat w zalecanych dawkach nie wywiera negatywnego wpływu na sprawność fizyczną oraz psychiczną i nie jest przeciwwskazany w czasie wykonywania pracy zawodowej (w tym obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu) oraz podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Pharmindex
<-- popup -->