Suprane

Reklama

Działanie

Anestetyk wziewny z grupy chlorowcowanych metyloetyloeterów (jest chlorowcowany wyłącznie fluorem). Charakteryzuje się niską temperaturą wrzenia (22,8st.C) oraz drażniącym zapachem. Ciśnienie parowania w temperaturze 20st.C wynosi 664 mm Hg. Współczynnik podziału krew/gaz wynosi 0,42, olej/gaz - 18,7. Dzięki małej rozpuszczalności w tkankach zarówno wprowadzenie do znieczulenia, jak i wybudzenie po desfluranie przebiegają szybko. Powoduje tachypnoe, zmniejszenie objętości oddechowej, depresję oddechową i bezdech (przy 2 MAC); obniża napięcie mięśni oskrzeli i szkieletowych. Powoduje depresję układu krążenia (obniżenie ciśnienia tętniczego) proporcjonalnie do dawki. Osłabia odruchy na hipowolemię. W minimalnym stopniu modyfikuje wrażliwość mięśnia sercowego na katecholaminy. Rozszerza naczynia mózgowe, zmniejsza opór naczyń mózgowych i proporcjonalnie do dawki zwiększa mózgowy przepływ krwi i ciśnienie śródczaszkowe. W czasie znieczulenia desfluranem nie obserwowano obniżenia progu drgawkowego ani innych niepożądanych zmian w EEG. W niewielkim stopniu zmniejsza przepływ nerkowy krwi. Jest eliminowany przez płuca w formie nie zmienionej (jedynie 0,02% dawki jest metabolizowane w organizmie).

Wskazania

Indukcja i/lub podtrzymanie znieczulenia ogólnego u dorosłych oraz do podtrzymania znieczulenia u dzieci (jako monoanestetyk lub w znieczuleniu złożonym).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pochodne chlorowcowe. Znane lub genetycznie uwarunkowane zagrożenie hipertermią złośliwą. Zaburzenia metaboliczne (hipertermia, zaburzenia czynności wątroby, leukocytoza) po uprzednim podaniu anestetyków z grupy pochodnych chlorowcowych. Nie stosować do indukcji znieczulenia u pacjentów z podwyższonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca oraz w sytuacjach gdy niewskazane jest przyspieszenie akcji serca i wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania desfluranu do anestezji w zabiegach neurochirurgicznych i położniczych, a także u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, u chorych ze skłonnością do skurczu oskrzeli. Desfluran nie jest polecany do indukcji znieczulenia u dzieci poniżej 12 rż. ze wzgledu na często występujący kaszel, zatrzymanie oddechu, bezdech, skurcz krtani i zwiększone wydzielanie śliny. Ostrożnie stosować u pacjentów z hipowolemią, obniżonym ciśnieniem tętniczym i ogólnie osłabionych (należy stosować mniejsze stężenia leku). Doświadczenie z zastosowaniem desfluranu do powtarzalnych znieczuleń jest wciąż niewystarczające - podobnie jak w przypadku innych środków znieczulających z grupy pochodnych chlorowcowych ponowne znieczulenie tego samego pacjenta w krótkim odstępie czasu po poprzednim znieczuleniu powinno być rozważane z dużą ostrożnością.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i laktacji (brak badań).

Działania niepożądane

Może powodować: obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, depresję oddechową, zwiększenie przepływu mózgowego i wzrost ciśnienia śródczaszkowego, tachykardię i zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego. Może powodować ślinotok (zwłaszcza u dzieci), kaszel, skurcz krtani i oskrzeli, nudności i/lub wymioty, przemijającą leukocytozę. Stosowany do indukcji znieczulenia powoduje: kaszel (34%), zatrzymanie oddechu (30%), bezdech (15%), ślinotok, skurcz krtani, obniżenie wysycenia oksyhemoglobiny (3-10%). Jest potencjalnym induktorem hipertermii złośliwej. U pacjentów uczulonych wcześniejszym stosowaniem anestetyków z grupy pochodnych chlorowcowych może wystąpić zapalenie wątroby.

Interakcje

Desfluran nasila działanie niedepolaryzujących środków zwiotczających. Opioidy, benzodiazepiny, inne leki uspokajające nasilają działanie desfluranu (wymagane stosowanie mniejszych dawek desfluranu). Ponadto stosowany równolegle N2O zmniejsza wartość MAC desfluranu.

Dawkowanie

Desfluran powinien być stosowany jedynie przy użyciu aparatów wyparnych specjalnie skonstruowanych i przeznaczonych do stosowania z tym lekiem. Minimalne stężenia anestetyczne (MAC) w 100% O2 wynosi: 8,95-10,65% u dzieci w 1 rż.; 7,2-9,4% u dzieci w wieku 1-12 lat; 6,35-7,25% u osób w wieku 18-30 lat; 5,75-6,25% u osób w wieku 30-65 lat. MAC przy użyciu 60% N2O z tlenem wynosi: 5,75-7,75% u dzieci w 3-12 mż.; 5,75-7,0% u dzieci w wieku 1-5 lat; 3,75-4,25% u osób w wieku 18-30 lat; 1,75-3,25% u osób w wieku 30-65 lat. Zazwyczaj stosowany w indukcji znieczulenia w stężeniach 4-11%, dla podtrzymania znieczulenia w stężeniach 2-6%.

Reklama

Uwagi

Desfluran reaguje z suchymi (zawartość poniżej 4,8% wilgoci) pochłaniaczami CO2, tworząc tlenek węgla; w celu zminimalizowania ryzyka powstawania tego związku w obwodach zamkniętych oraz możliwości zwiększenia stężeń karboksyhemoglobiny należy używać wyłącznie świeżych (wilgotnych) pochłaniaczy CO2. Preparat należy przechowywać w temperaturze 15-25st.C w pojemnikach ustawionych pionowo.

Pharmindex