Znajdź lek

Źródło

TIOLOX - system implantologiczny

Działanie

Implant Tiolox® przeznaczony jest do wprowadzenia śródkostnego w kość szczęki lub żuchwy. Jest to implant śrubowy, niesamogwintujący, o kształcie stożkowym, wykonany z tytanu. Maksymalną stabilizację pierwotną i wtórną osiągnięto poprzez specjalny kształt stożka i pasywny gwint. Kształt gwintu eliminuje naprężenia na krawędziach, jak i lokalne przeciążenia na łożu implantu.
Pooperacyjna martwica z nacisku eliminowana jest poprzez zastosowanie specjalnego wcięcia na gwincie. Implanty dostępne są w dwóch średnicach i czterech różnych długościach. Powierzchnia implantu wykonana jest w części kontaktującej się z kością w technologii CBS (Ceramic Blasted Surface) a w części dziąsłowej wypolerowana na wysoki połysk. Porowata makrostruktura w części śródkostnej odpowiada komórkowej strukturze kości. Technologia CBS zwiększa powierzchnię implantu czterokrotnie i umożliwia bezpośrednie połączenie z tkanka kostną w osseointegracyjnym znaczeniu.
Na implantach, odpowiednio do wskazań, przykręcane są nadbudowy przezdziąsłowe zaopatrywane w protetyczne suprakonstrukcje. Do wprowadzenia implantu i przymocowania uzupełnienia protetycznego służą zawarte w systemie specjalnie dopasowane do siebie instrumenty, komponenty nadbudowy i akcesoria.
Idea wszczepiania implantów Tiolox odbiega od pozostałych systemów. Mechanicznie określa się tylko kierunek łoża pod implant, ostateczne łoże kształtuje się ręcznie. Dzięki takiemu postępowaniu nie ma uszkodzeń termicznych, nie występuje rozkalibrowanie łoża, stosujący ma pełne czucie nad zabiegiem, co cenią szczególnie chirurdzy. Wysokie bezpieczeństwo poprzez ograniczniki penetracji instrumentów, odzysk wiórów kostnych, wysoka stabilizacja pierwotna oraz prostota części protetycznej to charakterystyczne cechy systemu Tiolox. Specjalistyczne i drogie urządzenia dodatkowe typu fizjodyspenser czy frezarki techniczne w tym systemie nie są konieczne.

Wskazania

Utraty pojedyncze, częściowe, bezzębie w szczęce i żuchwie.

Uwagi

Pharmindex