Znajdź lek

Źródło

UltraSeal XT plus™

Działanie

Płynny kompozyt zawierający 58% wypełniacza o właściwościach tiksotropowych. Uwalnia fluor. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną i małym skurczem polimeryzacyjnym. Penetruje w głąb bruzd i szczelin. Jest kontrastowy na zdjęciach rentgenowskich.

Wskazania

Profilaktycznie do uszczelnianie bruzd i szczelin. Preparat stosuje się ponadto jako pierwszą warstwę w wypełnieniach kompozytowych oraz w stomatologii zachowawczej do wypełniania małych ubytków.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić podrażnienia lub oparzenia tkanek.

Dawkowanie

Lak do bruzd i szczelin: nałożyć wytrawiacz 35% UltraEch na 15 sekund, następnie spłukiwać sprayem powietrzno-wodnym przez 5 sekund, osuszyć za pomocą dmuchawki, nałożyć środek osuszający zawierający primer szkliwny (Prima Dry) na 5 sekund, delikatnie wysuszyć powietrzem, nałożyć preparat i utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej przez 20 sekund. Mikrowypełnienie: po nałożeniu systemu wiążącego wypełnić ubytek preparatem i utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej przez 20 sekund. Pierwsza warstwa kompozytu: po nałożeniu systemu wiążącego wypełnić ubytek preparatem i utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej przez 20 sekund, następnie założyć tradycyjny kompozyt.

Uwagi

Należy chronić oczy, błony śluzowe i skórę przed kontaktem z preparatem.

Pharmindex