Ursofalk

Wskazania

Rozpuszczanie kamieni cholesterolowych w pęcherzyku żółciowym u chorych, u których istnieją przeciwwskazania do leczenia operacyjnego - średnica kamieni nie może przekraczać 15 mm, złogi muszą być przepuszczalne dla promieni rtg (brak zacienienia w zdjęciu rtg - cholecystografia), czynność pęcherzyka żółciowego powinna być zachowana pomimo obecności kamieni. Leczenie objawowe pierwotnej marskości żółciowej wątroby (PBC), pod warunkiem, że nie występuje niewyrównana marskość wątroby. Dzieci i młodzież. Zawiesina 250 mg/5 ml: zaburzenia dotyczące wątroby i dróg żółciowych w przebiegu zwłóknienia torbielowatego (mukowiscydozy) u dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 lat. Kaps. 250 mg/Tabl. powl. 500 mg: zaburzenia dotyczące wątroby i dróg żółciowych w przebiegu zwłóknienia torbielowatego (mukowiscydozy) u dzieci w wieku od 6-18 lat.

Reklama

Uwagi

Pharmindex