Vitaminum B12 WZF

Spis treści

Vitaminum B<sub>12</sub> WZF - Skład

1 ml roztworu zawiera 100 &micro;g lub 500 &micro;g cyjanokobalaminy.

Vitaminum B<sub>12</sub> WZF - Działanie

Cyjanokobalamina - witamina B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; jest niezbędna w procesie wzrostu organizmu, podziału komórek, hematopoezy i syntezy mieliny. Bierze udział m.in. syntezie puryn i pirymidyn, przyspiesza metabolizm białek, jest koenzymem transmetylacji oraz syntezy grup metylowych, uczestniczy w dojrzewaniu komórek nabłonkowych, ma wpływ na procesy krwiotwórcze i prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Dzienne zapotrzebowanie na witaminę B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; u dorosłych wynosi 1-2 &micro;g na dobę. Jej niedobór powoduje niedokrwistość megaloblastyczną i zmiany w nerwach obwodowych, a następnie zmiany degeneracyjne rdzenia kręgowego w tylnych sznurach i drogach korowo-rdzeniowych, zaawansowane zmiany neurologiczne mogą być nieodwracalne. Szybko wchłania się podana domięśniowo lub podskórnie, osiąga maksymalne stężenie we krwi w ciągu 1 h od podania domięśniowego. Wiąże się z białkami osocza (transkobalamina), jest magazynowana w wątrobie i wydalana głównie z moczem oraz częściowo z żółcią.

Reklama

Vitaminum B<sub>12</sub> WZF - Wskazania

Niedokrwistość złośliwa Addisona-Biermera. Inne niedokrwistości megaloblastyczne z niedoboru witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;. Niedobory witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; z następujących powodów: całkowite wyłączenie z diety produktów pochodzenia zwierzęcego (ścisły wegetarianizm); zahamowanie (wrodzone lub nabyte) wydzielania czynnika wewnętrznego, umożliwiającego wchłanianie witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; (czynnik Castle&apos;a); brak czynnika Castle&apos;a na skutek resekcji żołądka; przewlekłe atroficzne zapalenie błony śluzowej żołądka; zespoły złego wchłaniania: po resekcji jelita krętego, w przebiegu celiakii, &lt;I&gt;sprue&lt;/I&gt; tropikalnej (psylozy), choroby Leśniowskiego - Crohna; kompetycyjne wykorzystywanie witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; przez bakterie jelitowe (zespół ślepej pętli), lub przez pasożyty (zarażenie bruzdogłowcem szerokim). Test Schillinga - badanie wchłaniania witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;.

Vitaminum B<sub>12</sub> WZF - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na cyjanokobalaminę, kobalt lub pozostałe składniki leku. Nie stosować dożylnie.

Vitaminum B<sub>12</sub> WZF - Ostrzeżenia

Awitaminoza B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; utrzymująca się dłużej niż 3 miesiące może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dlatego w chorobie Addisona-Biermera witaminę B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; należy stosować (zwykle raz w miesiącu) przez całe życie pacjenta. U pacjentów z niedokrwistością złośliwą leczonych dużymi dawkami witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;, w trakcie konwersji erytropoezy z megaloblastycznej na prawidłową, obserwowano wystąpienie hipokaliemii zagrażającej zatrzymaniem krążenia oraz nadpłytkowości. Niedobór witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; może maskować objawy czerwienicy prawdziwej; leczenie witaminą B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; może spowodować ujawnienie się tych objawów. Osłabienie lub brak reakcji na leczenie witaminą B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; może wynikać z takich przyczyn, jak: zakażenie, mocznica, jednoczesny niedobór żelaza lub kwasu foliowego. Cyjanokobalamina może przyspieszyć zanik nerwu wzrokowego, dlatego należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z chorobą Lebera. Przed rozpoczęciem oraz między 5. a 7. dniem leczenia wskazane jest wykonanie następujących badań laboratoryjnych: stężenie kwasu foliowego, hematokryt, retykulocyty (znaczny wzrost liczby retykulocytów jest wczesnym dowodem skuteczności leczenia) oraz stężenie witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;. W przypadku długotrwałej terapii zaleca się kontrolę parametrów hematologicznych oraz stężenia witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; co 3 do 6 miesięcy. Przez pierwsze 48 h leczenia należy monitorować stężenie potasu w surowicy, ze względu na możliwość wystąpienia hipokaliemii zagrażającej zatrzymaniem krążenia.

Vitaminum B<sub>12</sub> WZF - Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Cyjanokobalamina przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Jednakże nie obserwowano działań niepożądanych u dzieci podczas przyjmowania zalecanych dawek przez matki.

Vitaminum B<sub>12</sub> WZF - Efekty uboczne

Obserwowano: wstrząs anafilaktyczny i zgony po pozajelitowym podaniu witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;, nadwrażliwość (bardzo rzadkie przypadki); obrzęk płuc, zastoinową niewydolność krążenia; zakrzepy naczyń obwodowych; czerwienicę prawdziwa; świąd, wysypkę; uczucie wzdęcia, łagodną przemijającą biegunkę; ból po wstrzyknięciu domięśniowym.

Vitaminum B<sub>12</sub> WZF - Interakcje

Niektóre antybiotyki, metotreksat, pirymetamina prowadzą do fałszywie ujemnych wyników oznaczania stężenia witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; w surowicy. Kolchicyna, kwas paraaminosalicylowy i spożywanie dużych ilości alkoholu przez ponad 2 tyg. zaburza wchłanianie witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;. Jednoczesne przyjmowanie leków hamujących czynność szpiku (np. chloramfenikolu) może osłabiać reakcję na leczenie witaminą B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;. Duże dawki kwasu foliowego stosowane długotrwale zmniejszają stężenie witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; we krwi.

Vitaminum B<sub>12</sub> WZF - Dawkowanie

Domięśniowo lub głęboko podskórnie. &lt;u&gt;Dorośli.&lt;/u&gt; Niedokrwistość złośliwa Addisona-Biermera bez objawów neurologicznych: 250-1000 &micro;g co 2. dzień przez 1-2 tygodnie, następnie 250 &micro;g raz w tygodniu do uzyskania poprawy hematologicznej (dawka podtrzymująca wynosi 1000 &micro;g raz w miesiącu). W powikłaniach neurologicznych (zwyrodnienie sznurowe rdzenia): 1000 &micro;g co 2. dzień do uzyskania poprawy. W stanach niedoboru witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; po resekcji żołądka lub wskutek zaburzeń wchłaniania: 250-1000 &micro;g raz w miesiącu.&lt;br&gt;&lt;u&gt;Dzieci&lt;/u&gt;. Niedokrwistość złośliwa Addisona-Biermera bez objawów neurologicznych: dzieci do 3 lat - 5-15 &micro;g/dobę; 3-18 lat: 15-30 &micro;g/dobę. Niedokrwistość megaloblastyczna: dzieci do 3 lat - 5-15 &micro;g/tydzień; 3-7 lat - 15-25 &micro;g/tydzień; 7-18 lat - 15-30 &micro;g/tydzień. Niedokrwistość z objawami neurologicznymi: dzieci do 3 lat - 100-200 &micro;g/tydzień; 3-7 lat - 200-500 &micro;g/tydzień; 7-18 lat - 500-1000 &micro;g/tydzień. &lt;br&gt;Test Schillinga: po podaniu doustnym znakowanej witaminy B&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt; podaje się jednorazowo domięśniowo 1000 &micro;g.

Vitaminum B<sub>12</sub> WZF - Uwagi

Pharmindex
<-- popup -->