Vitaminum B6 Polfarmex

Spis treści

Vitaminum B<sub>6</sub> Polfarmex - Skład

1 tabl. zawiera 50 mg chlorowodorku pirydoksyny. Preparat zawiera laktozę.

Vitaminum B<sub>6</sub> Polfarmex - Działanie

Pirydoksyna - witamina B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; - jest koenzymem wielu przemian enzymatycznych, m.in. bierze udział w przemianie białek (reakcje transaminacji i dekarboksylacji aminokwasów), w procesie powstawania neuroprzekaźników o.u.n.: serotoniny, DOPA i kwasu &gamma;-aminomasłowego. Jako koenzym fosforylazy glikogenowej wpływa na zwiększenie stężenia glukozy w mięśniach, a syntetazy kwasu &delta;-aminolewulinowego bierze udział w syntezie hemoglobiny. Objawami niedoboru pirydoksyny są nudności, wymioty, stany zapalne oraz uszkodzenia skóry i błon śluzowych, zaburzenia psychiczne, drgawki, niedokrwistość mikrocytarna, zapalenia wielonerwowe. Pirydoksyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Ulega przemianie w wątrobie i jest wydala się z moczem.

Reklama

Vitaminum B<sub>6</sub> Polfarmex - Wskazania

Uzupełnianie niedoborów witaminy B&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; i leczenie ich następstw.

Vitaminum B<sub>6</sub> Polfarmex - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na pirydoksynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy.

Vitaminum B<sub>6</sub> Polfarmex - Ostrzeżenia

Podczas terapii unikać ekspozycji na światło. Ze względu na zawartość laktozy nie stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Vitaminum B<sub>6</sub> Polfarmex - Ciąża

W ciąży można stosować preparat w zakresie dawek 50-200 mg. W większych dawkach preparat stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie należy stosować w okresie karmienia piersią - terapeutyczne dawki mogą hamować laktację.

Vitaminum B<sub>6</sub> Polfarmex - Efekty uboczne

Stosowanie ok. 200 mg przez 30 dni powoduje wystąpienie zespołu uzależnienia od pirydoksyny. Przyjmowanie wyższych dawek przez kilka miesięcy może prowadzić do zespołu neuropatii (zmniejszenie uczucia dotyku i temperatury, zaburzenia czucia wibracji i położenia).

Vitaminum B<sub>6</sub> Polfarmex - Interakcje

Działa antagonistycznie w stosunku do lewodopy przyjmowanej bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy. Stosowana łącznie z amiodaronem może wywołać fotouczulenie. Hydralazyna, izoniazyd, penicylina, cykloseryna zmniejszają stężenie pirydoksyny w organizmie.

Vitaminum B<sub>6</sub> Polfarmex - Dawkowanie

Doustnie: zazwyczaj 50-100 mg 3 razy na dobę.

Vitaminum B<sub>6</sub> Polfarmex - Uwagi

Pharmindex