Vitreolent

Reklama

Działanie

Jodki mogą opóźniać zmętnienie soczewki oraz pogarszanie się ostrości wzroku, na skutek redukowania disiarczkowych wiązań białek soczewki oka do wolnych grup wodorosiarczkowych, co powoduje zmniejszenie ilości wiązań między cząsteczkami białek jak również wiązań wewnątrzcząsteczkowych. Skutki działania jodków na wczesne stany zaćmy starczej nie są dokładnie ocenione.

Wskazania

Zmętnienia i wylewy krwi do ciała szklistego o różnej etiologii - wiek, nadciśnienie, cukrzyca, zmiany okołonaczyniowe, zmętnienia soczewki jako pierwszy objaw starczej zaćmy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na jod i inne składniki preparatu. Zaburzenia czynności tarczycy.

Środki ostrożności

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

Ciąża i laktacja

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią. Preparat może być stosowany w ciąży wyłącznie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Działania niepożądane

Często: powiększenie tarczycy (u osób szczególnie wrażliwych), zmiany o charakterze trądziku, przemijające uczucie pieczenia i "piasku" pod powiekami. Rzadko: zwiększone wydzielanie łez.

Interakcje

Nie stwierdzono występowania interakcji z lekami podawanymi ogólnoustrojowo. Należy zachować co najmniej 5-minutowy odstęp pomiędzy zakropleniem preparatu i innych leków podawanych do worka spojówkowego.

Dawkowanie

Miejscowo 1-3 razy dziennie po 1 kropli do worka spojówkowego.

Reklama

Uwagi

Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zastosowaniem leku i ponownie założyć po co najmniej 15 minutach. W celu ograniczenia ogólnoustrojowego wchłaniania preparatu pacjent powinien po zakropleniu delikatnie ucisnąć przynosowy kącik oka przez 1-2 minuty. Preparat może upośledzać zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, gdyż może powodować przejściowe zamglone widzenie.

Pharmindex