Nowy sklep

już ON-LINE

Źródło

Vivaglass CEM PL

Działanie

Chemoutwardzalny cement szkło-jonomerowy przeznaczony do szybkiego i estetycznego cementowania uzupełnień protetycznych na konstrukcji metalowej oraz całkowicie ceramicznych wykonanych z wytrzymałej mechanicznie ceramiki. Wyjątkowo translucentny, widoczny w promieniach rentgenowskich. Posiada dużą siłę łączenia z zębiną, doskonałe właściwości zwilżające i prostą proporcję mieszania, innowacyjne opakowanie płynu, idealną płyność i konsystencję po wymieszaniu. Optymalny czas pracy i wiązania, uniwersalny kolor, idealną grubość materiału, małą rozpuszczalność. Charakteryzuje się łatwym usuwaniem nadmiaru materiału, stałym uwalnianiem jonów fluorkowych.

Wskazania

Cementowanie wkładów, nakładów, koron i mostów z metalu, uzupełnień na konstrukcji metalowej licowanych materiałami ceramicznymi lub złożonymi, pod warunkiem zapewnienia wystarczającej retencji mechanicznej. Cementowanie uzupełnień całkowicie ceramicznych wykonanych z wytrzymałego mechanicznie materiału ceramicznego (ceramiki glinowej lub cyrkonowej). Cemetowanie metalowych wkładów korzeniowych. Cementowanie pierścieni ortodontycznych. Cementowanie gotowych, stalowych koron.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość pacjenta na którykolwiek ze składników materiałów oraz brak możliwości przestrzegania zalecanej techniki nakładania materiału.

Uwagi

Temperatura przechowywania: 12-28st.C. Chronić proszek przed wilgocią.

Pharmindex