Woda do wstrzyknięć

Reklama

Działanie

Woda do rozcieńczania leków parenteralnych.

Wskazania

Rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych.

Przeciwwskazania

Nie podawać pacjentom w stanie przewodnienia. Odnoszą się do poszczególnych, rozpuszczanych preparatów.

Środki ostrożności

Roztwory do podawania parenteralnego należy przygotowywać z zachowaniem warunków aseptycznych. Woda do wstrzyknięć jest płynem hipotonicznym i może powodować hemolizę i prowadzić do zaburzeń elektrolitowych - dlatego nie należy jej podawać we wlewie dożylnym lub wstrzyknięciach. Ze względu na niebezpieczeństwo hemolizy wewnątrznaczyniowej, woda do zastosowania parenteralnego nie może być podawana dożylnie w ilości przekraczajacej 50 ml jako sama lub bez dodatku substancji istotnie zwiększającej osmolarność mieszaniny co najmniej do połowy normalnej osmolarności osocza. Na przykład, może być wlewana dożylnie łącznie co najmniej z równą objętością izotonicznego roztworu NaCl (0,9%) lub glukozy (5%).

Ciąża i laktacja

Nie dotyczy, bezpieczeństwo stosowania zależy od rozpuszczanej substancji.

Dawkowanie

Zgodnie z zaleceniami dla danego preparatu, zależnie od jego rodzaju, stężenia i objętości sporządzanego roztworu.

Reklama

Uwagi

Pharmindex