Znajdź lek

Źródło

Wosk modelowy twardy

Działanie

O.Wosk dentystyczny twardy w postaci płyt barwy ciemnoróżowej. Wosk dentystyczny twardy S w postaci płyt barwy różowej.

Wskazania

Z.Wykonywanie modeli podstawowych płyt protez zębowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki materiału.

Dawkowanie

S.Postępować według procedur stosowanych podczas modelowania w wosku.

Uwagi

Zachować ostrożność podczas topienia materiału, ze względu na możliwość poparzenia gorącym woskiem.

Pharmindex